ดูหนังออนไลน์
Politics

ศาลฯ ตัดสิน ‘โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้า’ ก่อมลพิษในสามชุก สั่งเร่งบังคับใช้กฎหมาย

ชาวบ้านชนะ! ศาลฯ พิพากษา “โรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้า” ก่อมลพิษใน “สามชุก” จริง สั่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด ด้าน “ศรีสุวรรณ” ขู่จะสู้ต่อถึงขั้นปิดโรงงาน

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (30 ก.ย. 63) ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ ส.4/2559 ระหว่างสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 26 คน (ผู้ฟ้องคดี) และนายกเทศมนตรีตำบลสามชุกกับพวกรวม 6 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โรงงานน้ำตาล โรงงานไฟฟ้า สามชุก

คดีนี้ชาวบ้าน ตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันฟ้องร้องต่อศาลปกครองว่า นายกเทศมนตรีตำบลสามชุก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ฐานออกใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไอโอเอนเนอยี่ จำกัด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดมลพิษแก่ผู้ฟ้องคดีที่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงงาน ตั้งแต่ก่อนปี 2559 จนชาวสามชุก ต้องมาร้องขอให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยื่นฟ้องคดีให้

ในที่สุดวันนี้ ศาลปกครองกลางได้เห็นว่า เทศบาลตำบลสามชุกละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 ปล่อยให้ผู้ประกอบการโรงงานก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เกิดฝุ่นละออง เสียงดัง และกลิ่นเหม็น ไม่สั่งให้มีการแก้ไขในระยะเวลาอันสมควรจริง และเห็นว่า อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ละเลยต่อหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน 2535 โดยไม่แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการลำเลียงและหีบอ้อยให้หมดสิ้นไปได้ ถือได้ว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ศาลฯ จึงพิพากษาให้เทศบาลตำบลสามชุกและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทรายในพื้นที่สามชุก ก่ออันตรายและเหตุรำคาญแก่บุคคลที่อยู่อาศัยใกล้เคียงโรงงานอีกต่อไป

“คดีนี้ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจะเร่งขอให้สำนักงานบังคับคดีของศาลปกครองออกคำสั่งบังคับคดีโดยเร็ว ไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดต่อไป และสมาคมฯ จะยื่นอุทธรณ์ในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อนำไปสู่การปิดโรงงานหรือเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานต่อไป” นายศรีสุวรรณกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team