ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

หลังแรกในไทย! ‘GC-P&G’ จับมือ ‘มูลนิธิที่อยู่อาศัยไทย’ สร้าง บ้าน Upcycling

P&G ร่วมกับ  GC และ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ผนึกกำลังสร้าง บ้าน Upcycling หลังแรก  ภายใต้คำมั่นสัญญา “Create solutions so no packaging finds its way to the ocean” ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาพลาสติกใช้แล้วในท้องทะเล

นายนิติน ดาร์บารี รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) หรือ P&G พร้อมด้วย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity) ร่วมกันมอบ บ้าน Upcycling (อัพไซคลิง) หลังแรกของไทย แก่ครอบครัวนายประพันธ์ ประดับเพ็ชร โดยมี ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร GC กล่าวว่า  GC เป็นต้นแบบ และนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ และขยายผลไปสู่โครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด GC Circular Living เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรดำเนินการอย่างครบวงจร “Loop Connecting”

ตั้งแต่ ต้นทาง คือ การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กลางทาง คือ ขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างรายได้เพิ่ม และ ปลายทาง คือ ขยะพลาสติกได้รับการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น Upcycled Products ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งยังเปิดโอกาสสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รีไซเคิลคุณภาพสูง ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับบ้าน Upcycling หลังนี้ ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วทั้งประเภท HDPE Bottle และ Multilayered Flexible Packaging ที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บ และคัดแยกร่วมกันในชุมชน กว่า 3 ตัน

บ้าน Upcycling

GC ได้ประสานความร่วมมือ และทำงานร่วมกับพันธมิตร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทียม Eco Board และ Eco Roof เพื่อนำมาสร้างเป็นตัวบ้าน และหลังคาบ้าน

พร้อมกันนี้ ได้ประสานกับ Habitat for Humanity ในการส่งมอบให้ผู้ขาดแคลน ที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ นับว่าโครงการนี้ สามารถขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ต่อยอดกลยุทธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนตระหนักรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลาสติกยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

ทางด้านนายดาร์บารี กล่าวว่า P&G มุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) จึงได้จับมือพันธมิตรในประเทศต่างๆ เพื่อหาทางออก ในการลดปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ใช้แล้ว และไหลลงสู่ทะเล ให้หมดไป ภายในปี 2573 ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลาสติกเหล่านั้น โดยต้องนำมาซึ่งประโยชน์ต่อชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

“สำหรับในประเทศไทย P&G ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และ GC องค์กรที่เป้าประสงค์ด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกัน”

บ้าน Upcycling

บ้าน Upcycling

ด้วยแนวคิด Waste to Worth บ้านจากวัสดุอัพไซคลิงหลังแรกของไทย จึงสร้างด้วยวัสดุที่แปรรูปมาจากพลาสติกใช้แล้วกว่า 3 ตัน ส่วนหนึ่งมาจากสายการผลิตของ P&G และบางส่วนมาจากพลาสติกใช้แล้วในชุมชน

“จากจุดเริ่มต้นนี้เอง ทำให้เราตระหนักถึงปัญหาของ พลาสติก ใช้แล้ว กล่าวคือ การขาดจัดเก็บและคัดแยกอย่างถูกวิธี ซึ่งหากจัดเก็บและคัดแยกอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มดังเช่นความสำเร็จของโครงการนี้”

P&G มุ่งมั่นที่จะเป็นพลังที่ดีเพื่อโลก ดังแนวคิด “Force for Good” ซึ่งในประเทศไทย บริษัทจะค้นหาวิธีการลดขยะพลาสติก การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง

บ้าน Upcycling

บ้าน Upcycling

ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรเช่น GC ทำให้การอัพไซเคิลขยะพลาสติกจากทะเล สู่บ้านพลาสติกเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ วิธี ที่สามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งบริษัทหวังว่า จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทย มีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมทางทะเล

“เรามุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Responsible Consumption ซึ่งผู้บริโภคของเรา คาดหวังว่า แบรนด์ที่พวกเขาไว้วางใจ จะมอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและยังช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดที่โลกของเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ ”

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้สามารถสร้างความแตกต่างในเชิงบวก จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนค้นหาวิธีอื่น ๆ ในการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team