ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘Dow’ ปลื้มทุกโรงงานผ่านเกณฑ์ ‘ดีเยี่ยม’ สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย

ทุกโรงงานของ Dow รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยยอดเยี่ยม ตอกย้ำพันธสัญญาด้านการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยประจำปี 2562 (ธงขาว-ดาวเขียว) และรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยยอดเยี่ยมประจำปี 2557-2562 (ธงขาว-ดาวทอง) จาก น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ทุกโรงงานของ Dow ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย จะพิจารณามอบให้แก่องค์กรที่มีการรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ

อ่านข่่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team