ดูหนังออนไลน์
Business

พรุ่งนี้วันสุดท้าย พ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์ ยื่นเสียภาษีด่วน!กรมสรรพากรแจ้งพ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์ ยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.94 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตถึง 8 ตุลาคม 2563 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นวันที่สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปี 2563

สำหรับ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ เป็นผู้มีรายได้ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำรายได้จากการขายสินค้าบนระบบออนไลน์ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มารวมคำนวณ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ได้ที่สำนักงานสาขาของกรมสรรพากรทุกแห่ง

ในส่วนของช่องทางการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ กรมสรรพากร www.rd.go.th ยังสามารถยื่นเสียภาษีออนไลน์ ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 และชำระภาษี (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นอกจากนี้ ผู้เสียภาษี ที่มีภาษีต้องชำระ ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป ยังสามารถแบ่งผ่อนชำระได้ 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยสามารถติดต่อขอผ่อนชำระ ได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th

ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้เสียภาษี มีภาระต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากมีภาษีที่ต้องชำระ จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

นอกจากนี้ พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์แล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ยังรวมถึง ผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) – (8) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ (แพทย์ วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย ฯลฯ)

ขณะเดียวกัน รวมถึง เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ เงินได้จากการประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา โดยมุ่งทางการค้าหรือหากำไร และการพาณิชย์อื่น ๆ รวมทั้งนักแสดงสาธารณะ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT