ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กตู่’ ชมรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ผลิตโดยคนไทยจากรถ ขสมก.

“นายกรัฐมนตรี” ชมรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าผลิตโดยคนไทยจากรถโดยสาร ขสมก. ยกระดับความก้าวหน้ายานยนต์ไฟฟ้าไทย

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มอบหนังสือมีค่าให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งหนังสือมีค่าเหล่านี้จะได้นำไปบริจาคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชน ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ถึงความสำคัญของการอ่านว่า “หนังสือ” เป็นสิ่งมีชีวิต การอ่านจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการหาประสบการณ์ เพราะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนไปให้ผู้อ่าน ช่วยสร้างแรงบันดาลแตกต่างจากการข้อมูลในโลกออนไลน์ หนังสือทุกประเภทมีความสำคัญทั้งวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความรู้รอบตัว

ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วย โดยชุดหนังสือ ที่นายกรัฐมนตรีร่วมมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ ผจญภัยในอวกาศ What? & Why ? วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง 100 เรื่อง เรียน รู้ ก่อนโต ประวัติศาสตร์ และชุดทดสอบ (Quiz) วิทยาศาสตร์ ฉลาดรู้ เป็นต้น

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมตัวอย่างรถโดยสารจาก “การพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้า โครงการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. (City transit E-buses)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และภาคเอกชน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท พานทอง กลการ จำกัด บริษัท โชคนำชัย-ไฮเทคเพลสซิ่ง จำกัด บริษัท รถไฟฟ้า ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท สบายมอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยพัฒนารถประจำทางที่หมดอายุการใช้งานมาดัดแปลง เป็นรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ ขนาด 12 เมตร จำนวน 4 คัน มีความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง 80 – 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชม การพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าจากรถโดยสาร ขสมก. ที่สามารถใช้ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมภายในประเทศเกือบทั้งหมดช่วยสนับสนุนระบบ Supply Chain สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารส่วนตัว

นายกรัฐมนตรี ยังได้แนะนำการปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ให้สามารถรองรับน้ำมันมาตรฐานยุโรป ยูโร 5 และยูโร 6 ระบบการซ่อมบำรุง และชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ หากในอนาคตสามารถพัฒนารถโดยสารทั้งหมดเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าได้ก็จะจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นประโยชน์

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวในช่วงท้ายเปรียบเทียบการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน มีความก้าวหน้าในหลายด้าน รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมๆไปกับการดูแลประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเดินหน้าประเทศร่วมกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team