ดูหนังออนไลน์
General

‘ส.ส.ภูดิท’ รับปากชาวบ้าน กันที่ดินราชพัสดุขุดอ่างเก็บน้ำ

“ส.ส.ภูดิท” ประสานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 สำรวจบ่อน้ำบาดาลในอำเภอตะพานหิน พร้อมรับข้อเสนอประชาชนอำเภอทับคล้อ ขอใช้ที่ดินราชพัสดุขุดอ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 

นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส. พิจิตร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตรวจสอบดูความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร ในการสำรวจบ่อน้ำบาดาลและเร่งดำเนินการเจาะอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่และชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่บ้านหนองคล่อ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

นายภูดิท กล่าวว่าเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ทีมงานผู้ช่วยได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาภัยแล้ง โดยประสานไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสำรวจบ่อน้ำบาดาล ซึ่งมีชาวบ้านได้รับประโยชน์ร่วมกันถึง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 10

ในการประสานงานผลักดันเร่งดำเนินการเจาะบาดาลครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะกิจ ให้ชุมชนได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและได้ใช้น้ำเป็นประโยชน์ร่วมกัน พร้อมขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาดำเนินการให้อย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ นายภูดิท ยังได้ลงพื้นที่หมู่ 10 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เนื่องจากได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนว่า ตนได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลเขาทราย นายกฤษฎา แสงจันทร์ฉาย กำนันตำบลเขาทราย และนายนเรศ ก้านยก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

นายภูดิท กล่าวว่าโดยชาวบ้านได้ปรึกษากับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทรายว่า จะขอใช้ที่ดินราชพัสดุ 100 ไร่ ที่เป็นที่ว่างป่ารกร้างประมาณ 25 ไร่ ปัจจุบันหมวดทางหลวงเขาทราย กรมทางหลวง เป็นผู้ได้สิทธิใช้พื้นที่ดังกล่าวเพียงบางส่วนเพื่อทำประโยชน์ เพื่อจะขอใช้ขุดเป็นอ่างเก็บน้ำ หรือเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์

นายภูดิท กล่าวว่าตนได้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้ จะช่วยผลักดันและประสานไปยังแขวงทางหลวงพิจิตร ราชพัสดุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน เพื่อให้มีการขุดเป็นอ่างเก็บน้ำและทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight