ดูหนังออนไลน์
Business

‘ธปท.’ เคาะ 11 ธันวาคม เพิ่มวันหยุดทำการแบงก์กรณีพิเศษ กระตุ้นท่องเที่ยว

ธปท. ประกาศเพิ่มวันหยุดทำการ สถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 กระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่าตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุด​ชดเชยวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการเดิม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป และไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงิน ที่ได้ตกลงชำระราคา หรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธปท. เห็นสมควร ให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight