ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

ยืนยันตัวตน ผ่านมือถือ ‘แทนบัตร’ ทรูมูฟ นำร่องใช้ใน 7-11 ต้นปีหน้า

ยืนยันตัวตน ผ่านมือถือ คืบหน้า กสทช. ผนึก ทรูมูฟ ซีพีออลล์ เริ่มทดสอบระบบ “แทนบัตร” ตั้งเป้าประเดิมใช้งานจริง ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ต้นปีหน้า

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ และ รักษาการแทน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตน ด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile ID) ในชื่อ “แทนบัตร”

ยืนยันตัวตน

ที่ผ่านมาสำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตน ด้วย Mobile ID “แทนบัตร” ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) และธนาคารกรุงเทพ (BBL) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการทดสอบทดลองขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น กสทช. ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติม กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ ได้แก่ กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำระบบ Mobile ID ไปพัฒนาต่อ และประยุกต์ใช้ ภายใต้ภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน

ล่าสุด ได้ขยายความร่วมมือกับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) เพื่อทำการทดสอบทดลองในระยะ Sandbox อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า จะสามารถให้ประชาชน มาร่วมทดลองการใช้งาน ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564

นอกจากนั้น ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมทำงานกับ ETDA และหารือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อพิจารณาการกำหนดมาตรฐานของการให้บริการในระยะทดสอบทดลองนี้ด้วย

ด้าน นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ ผู้อำนวยกำรด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในการมุ่งสู่ การเป็น ดิจิทัล แพลตฟอร์ม ของประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อผ่าน ดิจิทัล แพลตฟอร์ม โดยทำงานร่วมกัน เป็นอีโคซิสเต็ม

เช่นเดียวกับโครงการ Mobile ID ระยะทดสอบ  ครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช. ในการร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กับลูกค้าของ ทรู มูฟ เอช

สำหรับปีแรก จะเริ่มทดสอบทดลองร่วมกับ ซีพี ออลล์  ก่อนขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆ ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ทำความตกลงร่วมมือกันไว้แล้ว

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการบริหาร ซีพีออลล์ กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา ดิจิทัล ไอดี แพลตฟอร์ม ของประเทศไทย โดย Mobile ID จะเข้ามาช่วยส่งเสริม และสนับสนุนกำรให้บริการของซีพี ออลล์ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ จะทำการทดสอบทดลองร่วมกับทรู มูฟ เอช ในช่วงแรกก่อน โดยลูกค้าที่มาใช้บริการของซีพี ออลล์ จะสามารถใช้ Mobile ID ในการทำธุรกรรม หรือรายการต่าง ๆ ได้ที่สาขาของ ซีพี ออลล์ และในอนาคต จะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ทำความตกลงร่วมมือกันไว้แล้วต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team