ดูหนังออนไลน์
Economics

‘กรมสรรพากร’ เตือนบริษัท-ห้างหุ้นส่วนยื่นภาษีภายใน 30 ก.ย.นี้

“กรมสรรพากร” เตือน “บริษัท – ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” อย่าลืมยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 ภายใน 30 กันยายน 2563

กรมสรรพากรแจ้ง 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (เฉพาะรายที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ) ยื่นภายในกำหนดเวลา เพื่อลดภาระเงินเพิ่ม และค่าปรับ

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “30 กันยายน 2563 เป็นวันที่สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ปี 2563 ซึ่งกรมสรรพากรได้มีมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอากร เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งกรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลยื่นแบบฯ (ภ.ง.ด.51) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

โดยใช้ช่องทางการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารที่ร่วมโครงการฯ ซึ่งสะดวกและง่ายสำหรับผู้ประกอบการทุกราย ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากมีภาษีต้องชำระจะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team