ดูหนังออนไลน์
PR News

‘ส.ส.วัฒนา’ ปลูกฝังใช้รถ-ใช้ถนน ให้ปลอดภัย

“ส.ส.วัฒนา” ขอนแก่น เขต 2 พปชร.ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคมร่วมงานโครงการสัมนาเรื่อง “ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร” ปลูกฝังการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย

นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.จังหวัดขอนแก่น เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม ร่วมงานโครงการสัมนาเรื่อง “ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร” เพื่อปลูกฝังการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยมากขึ้น จัดโดยคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจรต่างๆ และการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ตลอดจนวางรากฐานด้านจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัย

นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยและการสวมที่ถูกต้อง การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถจักรยานก่อนใช้งาน เครื่องหมายจราจรและเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย

นายวัฒนา เชื่อว่าการจัดฝึกอบรมดังกล่าวจะสามารถให้ความรู้กับผู้ร่วมอบรมได้ ทั้งนี้จะสามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight