ดูหนังออนไลน์
General

‘นฤมล’ ปลื้มเอกชนขานรับ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมแรงงานคุณภาพ จากการจัดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถทั่วประเทศ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ประธานหอการค้า และประธานสภาอุตสากรรมในทุกจังหวัด ที่จัดกิจกรรมให้ความสำคัญเข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีอดีตศิษย์เก่า ที่ผ่านการฝึกจากศูนย์ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการหลายท่านประสบความสำเร็จ และขอขอบคุณ นายราชัน ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้

นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ขอบคุณน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ และพนักงานจากสถานประกอบการ เอกชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากกว่า 300 ท่าน และขอขอบคุณนายชัชชัย สุวรรณ เจ้าของร้านเงินพูลแอร์ ศิษย์เก่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ที่ประสบความสำเร็จในสาขาช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก มาให้มุมมองในการพัฒนาฝีมือมาตรฐานสากลให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความรู้ความสามารถกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอบคุณภาคเอกชนที่มาร่วมงานในวันนี้และขอบคุณที่ให้ข้อมูล ในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆทางสำนักงานจะกลับไปปรับและเพิ่มสาขาวิชาชีพต่างๆให้ตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight