ดูหนังออนไลน์
Politics

มติศบศ.ชุดใหญ่ เคาะต่อ ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’ อีก 1 เดือน

ที่ประชุม “ศบศ.ชุดใหญ่” เคาะต่อ “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน” อีก 1 เดือนถึง 31 ตุลาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม “ศบค.ชุดใหญ่” มีมติต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยการต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินครั้งนี้ ถือเป็นการขยายเวลาประกาศใช้รอบที่ 6 แล้วเพื่อคุมสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อ 26 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยมีพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมหารือถึงประเด็นที่สำคัญๆ หลายเรื่อง อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับไทย กรณีการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปอีก 1 เดือน ซึ่งจะครอบคลุมตลอดเดือนตุลาคม 2563 เพราะยังถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุข ตามที่ศบค.ชุดเล็กเสนอมา ซึ่งถือเป็นการต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งที่ 6

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team