ดูหนังออนไลน์
Business

‘สนามบินสุวรรณภูมิ’ ครบรอบ 14 ปี เปิดภาพ ‘อาคารใหม่’ ก่อสร้างคืบหน้า 95%

“สนามบินสุวรรณภูมิ” ครบรอบ 14 ปี เปิดภาพ อาคารใหม่ “อาคารเทียบเครื่องบินรอบหลังที่ 1” ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 95% เหลืองานตกแต่งภายในกับทดสอบระบบ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ ทอท. ได้ดำเนินการก่อสร้าง อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ภายใต้โครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เฟสที่ 2 ปัจจุบันมีภาพรวมแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จประมาณ 95.23%

อาคารใหม่ สนามบินสุวรรณภูมิ

งานก่อสร้างโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว 100% แต่ยังคงเหลือการดำเนินการด้านงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานภูมิทัศน์ และติดตั้งระบบประกอบอาคารฯ

สำหรับรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) มีความคืบหน้าประมาณ 71.43% ซึ่งขณะนี้ ทอท. ได้รับรถไฟฟ้าฯ มาแล้ว 2 ขบวน จากทั้งหมด 6 ขบวน โดยอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานด้วยระบบไฟฟ้า (Static Test) ส่วนรถไฟฟ้าฯ อีก 4 ขบวนอยู่ระหว่างดำเนินการผลิต และจะทยอยส่งมอบในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2563

เมื่อรับรถไฟฟ้าฯ ครบทั้งหมดแล้ว จะเริ่มทดสอบระบบร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เดือน คาดว่าจะพร้อมบริการได้ประมาณเดือนเมษายน 2564

APM สนามบินสุวรรณภูมิ

“อาคารใหม่” สนามบินสุวรรณภูมิ กำหนดทดสอบระบบรวมปี 65

ในส่วนของระบบสายพานลำเลียงกระเป๋ามีความคืบหน้าดำเนินการประมาณ 75.51% อยู่ระหว่างติดตั้งระบบ Individual Carrier System (ICS) และ Make-up Carousels รวมทั้งเชื่อมต่อระบบ High Level Control โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หลังจากนี้จะเป็นการทดสอบระบบโดยใช้เวลาประมาณ 12 เดือน

สำหรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ขณะนี้กำลังก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดินและพื้นชั้น 2, 3, 4 ของอาคารสำนักงาน และพื้นชั้น 6 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และจะมีงานระบบประกอบอาคารของอาคารจอดรถ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2564

เมื่อการดำเนินการด้านต่างๆ ของอาคาร SAT-1 แล้วเสร็จ หลังจากนั้น จะทดสอบการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ (Operation Readiness and Airport Transfer : ORAT) โดยคาดว่าจะทำการทดสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกันแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมโครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่ 2 มีความล่าช้า มีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนแรงงานลดลง ไม่สามารถนำเข้าวัสดุ/อุปกรณ์ที่ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในโครงการได้ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาให้คำปรึกษาดำเนินการติดตั้ง และร่วมทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในอนาคต ทอท. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสนามบินในความรับผิดชอบให้มีความพร้อมให้บริการผู้โดยสารด้วยมาตรฐาน ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สนามบินสุวรรณภูมิ

ครบรอบ 14 ปี “สนามบินสุวรรณภูมิ”

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า วันนี้ (28 ก.ย. 63) สนามบินสุวรรณภูมิได้ครบรอบการดำเนินงาน 14 ปี จำนวนผู้โดยสารนับตั้งแต่ สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน มีผู้โดยสารใช้บริการแล้วทั้งสิ้นกว่า 685 ล้านคน ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งหมด 17.5 ล้านตัน และปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งหมด 4 ล้านเที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม ปี 2563 ทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ สนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนธุรกิจการบินทั่วโลก ทำให้จำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน และปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของ สนามบินสุวรรณภูมินั้นลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563 รวม 11 เดือน สายการบินประจำให้บริการจำนวน 111 สายการบิน โดยมีเที่ยวบินที่ทำการบินขึ้น-ลงรวมทั้งสิ้น 201,456 เที่ยวบิน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 42.18%

ผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 30.10 ล้านคน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 49.81% และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 1 ล้านตันลดลง 22.68% ซึ่งจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารในปีนี้ส่วนหนึ่งจะรวมเที่ยวบินพิเศษขาเข้าระหว่างประเทศภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลแล้วด้วย โดยตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 8 กันยายน 2563 มีจำนวน 436 เที่ยวบิน ผู้โดยสารทั้งหมด 52,611 คน แบ่งเป็นคนไทย 43,713 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 8,898 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE