ดูหนังออนไลน์
Business

‘ไทยสมายล์-นกแอร์’ ศึกษาเปิดเส้นทางใหม่ไป ‘สนามบินน่าน’ แย่งเค้ก ‘แอร์เอเชีย’

“สนามบินน่าน” Hot! ผู้โดยสารเติบโตเท่าตัว “ไทยสมายล์-นกแอร์” ศึกษาเปิดเส้นทางใหม่ แย่งเค้กท่องเที่ยวในประเทศจาก “แอร์เอเชีย”

รายงานข่าวจาก กรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ปัจจุบันสนามบินน่านภายใต้สังกัด ทย. มีความคึกคักค่อนข้างมาก แต่มีสายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการเพียงรายเดียว ด้วยความถี่ 12 เที่ยวบินต่อวัน (ไป-กลับ) จำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 1,100-1,200 คนต่อวัน เพิ่มสูงขึ้น 1 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 600-700 คนต่อวัน

สนามบินน่าน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สายการบินไทยสมายล์กำลังจะเปิดทำการบินเพิ่มเติม  และยังมีสายการบินนกแอร์ที่สนใจมาทำการบินที่ สนามบินน่าน ด้วยเช่นกัน โดยวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ สายการบินไทยสมายล์ จะลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเส้นทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

“ไทยสมายล์” เปิด 2 เส้นทาง น่าน-นครพนม

รายงานข่าวจากบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ผู้ให้บริหารสายการบินไทยสมายล์ แจ้งว่า ขณะนี้ไทยสมายล์ยังไม่สามารถเปิดทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศได้ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งขยายเส้นทางบินภายในประเทศไปก่อน

ในตารางบินฤดูหนาว ซึ่งจะเริ่มทำการบินปลายเดือนตุลาคม 2563 นี้ มีแผนจะเปิดเส้นทางบินใหม่ภายในประเทศในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 2 เส้นทาง ได้แก่ จังหวัด น่าน และจังหวัดนครพนม เนื่องจากผลการศึกษาระบุว่าทั้ง 2 จังหวัด เป็นตลาดการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการเติบโตและมีความต้องการในการเดินทางของประชาชนสูง โดยขณะนี้กำลังรอจัดสรรตารางการบิน (Slot) จาก กพท.

นอกจากนี้ยังมีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางต่างๆ ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะเพิ่มในเส้นทางใดบ้าง เพื่อให้การใช้ประโยชน์ของเครื่องบินมีประสิทธิภาพมากที่สุด เบื้องต้นมีแนวโน้มจะเพิ่มความถี่ในเส้นทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช อีก 1 เที่ยวบินต่อวัน จากเดิมให้บริการอยู่ 2 เที่ยวบินต่อวัน โดยขอพิจารณาการตอบรับจากผู้โดยสารอีกสักระยะ

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่ไทยสมายล์กลับมาเปิดทำการบินเส้นทางภายในประเทศ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี โดยจำนวนผู้โดยสารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อัตราบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยอยู่ที่ 60-70%

ปัจจุบันสายการบินไทยสมายล์ให้บริการทั้งหมด 11 เส้นทาง รวม 217 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, อุดรธานี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่ (สงขลา), ภูเก็ต, กระบี่ นราธิวาส และเส้นทางล่าสุด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

 

ประวัติสนามบินน่าน

สำหรับสนามบินน่าน มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี 2467 เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้ทรงบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซื้อเครื่องบินให้แก่กองทัพอากาศจำนวน 1 ลำ ต่อมาพระองค์มีพระประสงค์จะชมเครื่องบินที่พระองค์ซื้อให้แก่กองทัพอากาศ จึงได้นำความปรึกษากับอำมาตย์เอกพระวรไชยวุฒิกรณ์ ปลัดมณฑลพายัพ เพื่อจัดสร้างสนามบินขึ้นเป็นครั้งแรก โดยต่อมาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสนามบินอีกหลายครั้ง

ในยุคปัจจุบัน ล่าสุดในปีงบประมาณ 2555 – 2558  สนามบินน่าน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารประกอบอื่นๆ ได้แก่ อาคารโรงเก็บเครื่องมือกล อาคารที่ทำการดับเพลิง และโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า เป็นเงิน  169,060,000  บาท  พื้นที่ใช้สอย  5,750  ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้  300  คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ  2,400  คนต่อวัน

สนามบินน่าน ได้เปิดให้สายการบินและผู้โดยสารใช้บริการที่อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ตั้งแต่วันที่  19  พฤษภาคม 2557  เป็นต้นไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี ทรงพระราชทานชื่อท่าอากาศยานน่านว่า “ท่าอากาศยานน่านนคร”  หมายถึง ท่าอากาศยานแห่งจังหวัดน่านและพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญตราสัญลักษณ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ประดับที่ป้ายท่าอากาศยานน่านนคร ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่  เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE