ดูหนังออนไลน์
General

‘กระทรวงทรัพย์ฯ’ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 38 ตำแหน่ง

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ในสังกัด ทส.ทั่วประเทศ จำนวน 38 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ในสังกัด ทส.ทั่วประเทศ จำนวน 38 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

กรมป่าไม้ 

 • นายธวัชชัย ลัดกรูด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี เป็น ผู้ตรวจราชการ
 • นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็น ผู้ตรวจราชการ
 • นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา​ เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง
 • นายภูษิต พรหมมานพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา เป็น ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 • นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
 • นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง เป็น ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
 • นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.สำนักจัดการที่ดิน
 • นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผอ.ทสจ.กระบี่ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย
 • นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผอ.ทสจ.ราชบุรี เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี
 • นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.ทสจ. เลย เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 • นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผอ.สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็น ผู้ตรวจราชการ
 • นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 8 ขอนแก่น เป็น ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
 • นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 ตาก กรมป่าไม้ เป็น ผอ.สบอ.ที่ 6 สงขลา
 • นายพงศ์พยัคฆ์ ศรียา ผอ.สบอ.ที่ 6 สงขลา กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สงขลา กรมป่าไม้
 • นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผอ.กองการต่างประเทศ สำนักปลัด ทส. เป็น ผอ.สำนักวิจัยฯ
 • นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผอ.ทสจ.ยะลา เป็น ผอ.สบอ.ที่ 8 ขอนแก่น
 • นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.ทสจ.นราธิวาส เป็น ผอ.สบอ.ที่ 15 เชียงราย

สำนักปลัด ทส. 

 • นายปวิช เกศววงศ์​ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็น ผอ.กองการต่างประเทศ ทส.
 • นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)
 • นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี เป็น ผอ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 10 ขอนแก่น
 • นายภัตติพงศ์ สนทรวร ผอ.ทสจ.สตูล เป็น ผอ.ทสจ.กระบี่
 • นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผอ.ทสจ.อำนาจเจริญ เป็น ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี
 • นายปรีชาญ สามารถ ผอ.ทสจ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.ทสจ.กำ แพงเพชร
 • นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.พะเยา เป็น ผอ.ทสจ.เชียงราย
 • นายสมบูรณ์​ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็น ผอ.ทสจ.เชียงใหม่
 • นายบุญช่วย อรรถวรรธน ผอ.ทสจ.เพชรบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ตราด
 • นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.ทสจ.สระบุรี เป็น ผอ.ทสจ.นครราชสีมา
 • นายธีระพงษ์​ วิมลจิตรานนท์ ผอ.กองการบิน เป็น ผอ.ทสจ.นครสวรรค์
 • นายสุชาติ คงสำเร็จ ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.ทสจ.ปทุมธานี
 • นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี เป็น ผอ. ทสจ.พระนครศรีอยุธยา
 • นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผอ.ทสจ.สกลนคร เป็น ผอ.ทสจ.มหาสารคาม
 • นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ระยอง
 • นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมชาติ เป็น ผอ.ทสจ.สงขลา
 • นายชายชาญ เตโชทินกร ผอ.ทสจ.ระยอง เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ
 • นายโกเมศ พุทธสอน ผอ.ทสจ.ปทุมธานี เป็น ผอ.ทสจ.สระบุรี
 • นายจุมพฎ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ เป็น ผอ.ทสจ.ราชบุรี
 • นายอนุกูล วงศ์ใหญ่ ผอ.กองเทคโนโลยี กรมทรัพยากรธรณี เป็น ผู้ตรวจราชการ
 • นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง เป็น ผอ. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team