ดูหนังออนไลน์
General

ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพิ่ม 1.6 แสนตัน/ปี แก้ปัญหาขาดแคลน

ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพิ่ม 1.6 แสนตัน/ปี รมช.เกษตร วเดินหน้าแก้ปัญหา เมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร หลังพายุโนอึล ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำทำนา

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้เกิดพายุโนอึล ทำให้มีปริมาณฝนตกมาก ซึ่งเป็นผลดีกับนาข้าว อย่างไรก็ตาม ปัญหาขณะนี้คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่ไม่พอกับความต้องการ ของเกษตรกร จึงต้องเร่ง ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพิ่ม

ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพิ่ม

ดังนั้น จึงได้ประชุมหารือร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ซึ่งทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และพร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้เพิ่มขึ้น 1 เท่า ทั้ง 28 ศูนย์ฯ โดยวางเป้าหมาย ต้องได้เมล็ดพันธุ์ปีนี้ 160,000 ตันต่อปี จากเดิมปีที่แล้ว 80,000 – 85,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องบุคลากร ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสัปดาห์นี้ จะนำเรื่องดังกล่าว ไปหารือกับ สำนักงบประมาณ ในการของบประมาณจ้างแรงงาน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป

ทั้งนี้ นายประภัตร ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ ว่า จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 6.4 ล้านไร่ พื้นที่ทำนา 2,899,581 ไร่

สำหรับการทำนา แบ่งเป็น นาปี 2,887,567 ไร่ นาปรัง 12,014 ไร่ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายพันธุ์ข้าว รวมทั้งสนับสนุนภาคเอกชน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี

นอกจากนี้ นายประภัตร ยังได้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 มีกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 4 กลุ่มสมาชิก 145 ราย พื้นที่การผลิต 3,855 ไร่ คาดการณ์ เก็บเกี่ยวกลางเดือน พ.ย. 2563 รวมทั้งคาดการณ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีได้ 1,000 ตัน และคาดการณ์ กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ได้ประมาณ 66,500 ไร่

ประภัตร โพธสุธน

ปัจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย์ มีศูนย์ข้าวชุมชน 451 แห่ง พื้นที่ 5,650 ไร่ โดยผลการดำเนินงาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ มีดังนี้

1. โครงการผลิต และกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย ปีการผลิต 2562 ดำเนินงานในสมาชิก กลุ่มแปลงขยายพันธุ์ในเขต อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 กลุ่มแปลง สมาชิก 90 ราย พื้นที่ 1,930 ไร่ เป้าหมายการผลิต จำนวน 500 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 543.275 ตัน

2. โครงการรักษาระดับปริมาณ และคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ดำเนินการในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ สมาชิกของกลุ่มนาแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งหมด 16 กลุ่ม มีเป้าหมายการผลิต จำนวน 700 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 501.750 ตัน

พร้อมกันนี้ ได้จัดส่ง เมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัย ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณ และคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 11 อำเภอ พื้นที่ 193,613.2 ไร่ จำนวนเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 21,532 ราย รวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จัดส่งทั้งสิ้น 1,935.63 ตัน  เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 21,532 ราย พื้นที่รวม 193,613.2 ไร่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT