ดูหนังออนไลน์
Business

‘หมอเหรียญทอง’ โชว์! ต้นแบบ คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.มงกุฎวัฒนะ

คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.มงกุฎวัฒนะ คืบ หมอเหรียญทอง เผยภาพต้นแบบ เตือนระวังมิจฉาชีพ หลอกเปิดขายหุ้น ย้ำจะขายเฉพาะประชาชนสิทธิบัตรทอง

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “เหรียญทอง แน่นหนา” เปิดตัวอย่าง ต้นแบบคลินิก ชุมชนอบอุ่น รพ.มงกุฎวัฒนะ จากก่อนหน้านี้ ได้ชวนร่วมประกวดออกแบบ คลินิก จากตู้คอนเทนเนอร์ โดยระบุว่า

คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.มงกุฎวัฒนะ

ตัวอย่างรูปแบบ คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.มงกุฎวัฒนะ ประจำแขวง ตำบล 17 แห่ง ที่จะทดลองนำร่อง ด้วยการเช่าที่ดิน ขนาด 40 ตารางวา ใน วัด โบสถ์ มัสยิด ที่ดินว่าง โดยจะดำเนินการต่อ เมื่อได้รับความเห็นชอบ จากกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. แล้ว  และได้จัดตั้งบริษัท เพื่อเป็นนิติบุคคล เจ้าของคลินิกเสียก่อน

คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.มงกุฎวัฒนะ เพื่อผู้ป่วยบัตรทอง จะให้บริการผู้ป่วยสิทธิอื่น ๆ ด้วยนะครับ โดยจะเปิดทำการทุกวัน ๆ ละ 12 ชั่วโมง สามารถรองรับ การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยบัตรทอง ได้แห่งละ 20,000 คน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยบัตรทอง ที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละคลินิก สามารถมีส่วนร่วม ในการเป็นเจ้าของ ด้วยการถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน 1 หุ้น ๆ ละ 100 บาท (ผู้ป่วยบัตรทองยากไร้ ไม่จำเป็นต้องถือหุ้น เราก็ขึ้นทะเบียนให้ เพียงแต่ไม่มีหุ้นเท่านั้นครับ)

แต่ละคลินิกที่จัดตั้งขึ้น จะเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด ที่มีวัตถุประสงค์ เป็น วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ประกอบกิจการคลินิก โดยนำหลักการทรงงาน ของพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” และ “การพึ่งพาตนเอง” ของประชาชน เพื่อทำให้เครือข่าย คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.มงกุฎวัฒนะ ประจำแขวง/ตำบล มีประชาชนสิทธิบัตรทอง ร่วมเป็นเจ้าของ

โดยประชาชน จะมีสัดส่วนถือครองหุ้น 2 ใน 3 ของทุนจดทะเบียน ที่เหลืออีก 1 ใน 3 เพื่อให้ นิติบุคคล สามารถมีเสียงเพียงพอ ที่จะจัดการประชุมสามัญประจำปี ให้ครบองค์ประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษัทจำกัด ฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญประจำปี ตามกฎหมาย ในแต่ละปีเดินหน้าไปได้ สัดส่วนหุ้น 1 ใน 3 จึงจำเป็นต้องให้ รพ.มงกุฎวัฒนะซึ่งจะเป็น รพ.แม่ข่าย ของเครือข่ายคลีนิค และแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล แต่ละคลินิกได้ถือหุ้น ทั้งเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย จากคลินิก ในกรณีที่ต้องเข้า รพ เพราะเกินความสามารถของคลินิก และเพื่อจูงใจให้แพทย์ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ทำงานกับคลินิกอย่างจีรังยั่งยืน

คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.มงกุฎวัฒนะ จะติดตั้งระบบสารสนเทศทางการแพทย์ เพื่อออนไลน์ข้อมูลผู้ป่วย การปรึกษาทางการแพทย์เฉพาะทาง การสื่อสาร และการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกส์ ฯลฯ เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย พลิกโฉมจากรูปแบบคลินิกเดิม ๆ

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ในระหว่างนี้ ท่านทั้งหลาย อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ ทำการหลอกลวง ว่า รพ.มงกุฎวัฒนะ เปิดการขายหุ้นแล้วนะครับ หากมีการขายหุ้นจริงเมื่อไหร่ รพ.มงกุฎวัฒนะ จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเอง และจะขายหุ้นให้เฉพาะ ประชาชนสิทธิบัตรทอง ที่จะขึ้นทะเบียนคลีนิคประจำแขวง/ตำบลนั้น ๆ เท่านั้น โดยไม่ข้ามแขวง/ตำบล และให้ถือได้คนละ 1 หุ้นเท่านั้น

วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นเจ้าของคลีนิคบัตรทองนี้ เป็นวิสาหกิจที่ไม่หวังผลกำไร แต่จะต้องไม่ขาดทุน หากท่านคาดหวังกำไรจากคลินิกชุมชนอบอุ่นบัตรทอง อย่าซื้อหุ้นนะครับ

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

26 ก.ย.63 เวลา 9.46 น.

(ภาพตัวอย่างที่แสดงนี้คัดลอกมาจาก Google ยังไม่ใช่ภาพคลินิกชุมชนอบอุ่น ที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ จะริเริ่มจริง แต่จะมีความคล้ายคลึง โดยมีการใช้ คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้า [Shipping container] เป็นองค์ประกอบสถานที่)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT