ดูหนังออนไลน์
General

‘อนุชา’ หวัง NBT เป็น ‘Hero of Content’

“อนุชา” หวัง NBT เป็น Hero of Content เน้นฉับไว ขยายผลโครงการพระราชดำริฯ สื่อสารกระชับเข้าใจง่าย พร้อมขอบคุณความทุ่มเทตั้งใจทำงาน แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการปี63 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ และข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ร่วมในพิธี

ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 แล้ว  นายอนุชา กล่าวขอบคุณในความทุ่มเทตั้งใจทำงานจนถึงวันเกษียณอายุ และหากมีโอกาสก็อยากให้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในชีวิตราชการให้คนรุ่นหลัง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป พร้อมอำนวยพรให้ทุกคนใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข หมั่นออกกำลังกาย และดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานสืบไป

จากนั้น นายอนุชา ได้กล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ โดยเน้นย้ำว่า การสื่อสารในยุคดิจิทัลมีหลากหลายมิติ และมีเครื่องมือที่ทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทสูงขึ้น ทำให้องค์กรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งตนมีความคาดหวังอยากให้ NBT เป็น Hero of Content

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทุกๆ พระองค์ เพื่อให้เห็นคุณค่าในหลากหลายมิติและในรูปแบบต่างๆ ขณะที่นโยบายรัฐบางหัวข้อที่มีข้อมูลหลายชั้น ซึ่งอาจเข้าใจยาก กรมประชาสัมพันธ์ก็ควรผลิตเนื้อหาให้กระชับ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น และประการสำคัญ ต้องวางตัวเป็นกลาง นำเสมอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ตลอดเวลา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight