ดูหนังออนไลน์
General

‘บิ๊กป้อม’ ลงพื้นที่สมุทรสงคราม เกาะติดพื้นที่รับน้ำ

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่สมุทรสงคราม น้อมนำทฤษฎีแก้มลิง”ทุ่งหิน” นำทางแก้ภัยแล้ง น้ำหลาก ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและเกษตรกร

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อตรวจติดตามโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำ ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม จากเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสรุป มีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างน่าพอใจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญในความรับผิดชอบนำเสนอการจัดการและการดำเนินงาน การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงทุ่งหินได้แก่ กรมชลประทาน,กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และการประปาส่วนภูมิภาค

โครงการแก้มลิงทุ่งหิน เป็นโครงการที่มีเนื้อที่แก้มลิงประมาณ 2,623 ไร่ มีความจุน้ำได้ประมาณ 15 ล้าน ลบ.ม. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564-2566 ประกอบด้วย งานขุดดิน ขนย้าย และทำคันดิน รวมถึงการก่อสร้างอาคารชลประทาน มีจำนวน 6 แห่งได้แก่ โครงการท่อรับน้ำ1แห่ง โครงการท่อระบายน้ำ 2 แห่ง และโครงการประตูระบายน้ำ 3 แห่ง

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อก่อสร้างโครงการแก้มลิงทุ่งหินแล้วเสร็จ จะสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำต้นทุน เพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชน จังหวัดสมุทรสงครามได้ และสามารถแก้ปัญหาน้ำหลากในฤดูฝน กรณีเมื่อฝนตก และมีปริมาณน้ำมาก แต่ไม่สามารถระบายสู่ทะเลได้ทันที เนื่องจากเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ปริมาณน้ำส่วนเกินนี้จะสามารถกักเก็บเข้าพื้นที่แก้มลิงทุ่งหิน แล้วจะระบายออกเมื่อน้ำทะเล มีระดับลดลง นอกจากนั้น ยังสามารถพัฒนาพื้นที่แก้มลิง ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวิทยา และพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ขอบคุณทางจังหวัด ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ของรัชกาลที่ 9 มีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ พร้อมทั้งกำชับให้ สทนช. กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ อย่างต่อเนื่อง และจะต้องคำนึงถึง ประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน/เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วมน้ำหลาก อย่างได้ผลต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight