ดูหนังออนไลน์
PR News

‘บิ๊กป้อม’สั่งเร่งปรับปรุงระบบประปาบ้านอภัยคีรี จังหวัดน่าน

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ. พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของ โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสันติสุข “โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านอภัยคีรี” หมู่ที่2 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

หลังจากนั้นได้มอบเงินช่วยเหลือ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย จากพายุซินลากู จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่ นางวิทูล สอนสมฤทธิ์ ภรรยาของผู้เสียชีวิต และมอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ นายซิ แซ่วื้อ และ นายเลาเซา แซ่เล้า กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุซินลากู เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563

 

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight