ดูหนังออนไลน์
Politics

กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ – เลือกตั้งท้องถิ่น 49 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. แบ่งเขตเลือกตั้งสภากทม. – สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ เลือกตั้ง ท้องถิ่น จำนวน 49 จังหวัด ดังนี้

วันนี้ (25 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง ท้องถิ่น ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งหมด 49 จังหวัดด้วยกัน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เลือกตั้งท้องถิ่น

1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0001.PDF

2.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0004.PDF

3.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0009.PDF

4.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0014.PDF

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0020.PDF

6.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0028.PDF

7.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0035.PDF

8.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0045.PDF

9.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0053.PDF

10.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0058.PDF

11.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0063.PDF

12.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0069.PDF

13.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0075.PDF

14.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0078.PDF

15.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0084.PDF

16.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0093.PDF

17.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0099.PDF

18.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0105.PDF

19.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0108.PDF

20.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0111.PDF

21.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0119.PDF

22.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0126.PDF

23.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0129.PDF

24.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0134.PDF

25.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0141.PDF

26.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0148.PDF

27.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0153.PDF

28.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0157.PDF

29.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0163.PDF

30.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0171.PDF

31.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0174.PDF

32.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0178.PDF

33.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0183.PDF

34.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0191.PDF

35.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0196.PDF

36.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0199.PDF

37.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0203.PDF

38.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0210.PDF

39.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0215.PDF

40.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0223.PDF

41.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0233.PDF

42.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0239.PDF

43.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0245.PDF

44.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0249.PDF

45.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0254.PDF

46.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0258.PDF

47.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0267.PDF

48.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0275.PDF

49.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ดูรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/076/T_0280.PDF

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team