ดูหนังออนไลน์
General

‘นฤมล’ เร่งช่างเมืองคอน ฝึกฝีมือโชว์นักท่องที่ยว

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เร่งให้มีการทดสอบฝีมือแรงงาน ให้ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังส่งเสริมอาชีพกลุ่มผลิตของที่ระลึก บริการ เพราะในช่วงนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

มอบให้นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน และผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดอันตรายจากการทำงาน จึงมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานภาคการท่องเที่ยวและเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมภายในงานวันนี้ มีการจัดเสวนา หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพเพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ” โดยได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเสวนา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight