ดูหนังออนไลน์
Business

บอร์ด ทอท. เห็นชอบวาระลับ แต่งตั้ง ‘กีรติ กิจมานะวัฒน์’ คนนอกนั่งรองวิศวกรรม

บอร์ด ทอท. เห็นชอบวาระลับ แต่งตั้ง “กีรติ กิจมานะวัฒน์” คนนอกโผล่นั่งรองวิศวกรรม คุมงานก่อสร้างสนามบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีมติเห็นชอบวาระลับให้ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โดยให้ทดลองงานเป็นเวลา 120 วัน ถ้าหากผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างของ ทอท. ต่อไป

โดยตามหลักการทั่วไป บอร์ด ทอท. มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ไม่จำเป็นต้องประกาศคัดเลือกเป็นการทั่วไป

กีรติ กิจมานะวัฒน์ ทอท.

เหตุผลที่บอร์ด ทอท. แต่งตั้งนาย กีรติ กิจมานะวัฒน์ ในครั้งนี้ เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสายงานวิศวกรรม ซึ่ง ทอท. ยังมีความรู้ด้านนี้ไม่ครบถ้วนทุกด้าน และส่งเสริมภารกิจของ ทอท. ซึ่งจะมีโครงการพัฒนาสนามบินอีกหลายแห่งในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งทำงานเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการเมกะโปรเจ็คหลายโครงการของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทย

เช่น โครงการตั๋วร่วม, โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์, โครงการปรับปรุงผังประเทศ, โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่, โครงการผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพและพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร, โครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต เป็นต้น

ล่าสุดนายกีรติ ได้ลาออกจากตำแหน่งในบริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ เพื่อเตรียมเข้ารับตำแหน่งตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท. แล้ว

ด้านพนักงาน ทอท. ต่างแปลกใจกับการแต่งตั้งดังกล่าว แต่ก็เข้าใจว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องของยุคนักเมืองและผู้ใหญ่ เนื่องจาก ทอท. มีพนักงานระดับ 10 ที่พร้อมขึ้นตำแหน่งดังกล่าวหลายคน แต่ไม่มีการพิจารณาคัดเลือกคนใน

กีรติ กิจมานะวัฒน์ ตั๋วร่วม ทอท.

ทอท. แต่งตั้งโยกย้ายอีก 13 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ ทอท. ยังมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 อีกจำนวน 13 ตำแหน่ง ดังนี้

 • นายธัญญา เสียงเจริญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 10)
 • นายนัยวัฒน์ เปรมานุวัติ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) (ระดับ 10)
 • นางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) (ระดับ 10)
 • น.ส.ผานิต เสถียรเสพย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) (ระดับ 10)
 • นายอนันต์ หวังชิงชัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 10)

 • ร.ท.ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ระดับ 10)
 • นายไชยยศ ชูปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการฝายพัสดุท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10)
 • นายมนัส โสธารัตน์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10)
 • น.ท.รณกร เฉลิมแสนยากร ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ)(ระดับ 10)
 • น.ท.มัธยัณห์ ไกรสรกองศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10)

sat APM สนามบินสุวรรณภูมิ

 • นายกฤช ภาคากิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมสัญญา (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ
 • น.ส.ณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.
 • นางอภิรดี ขำคมกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา 10 ทอท.

 อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE