ดูหนังออนไลน์
Business

รอรับได้เลย! เกษตรกร 7.67 ล้านราย ‘จุรินทร์’ ประกาศลุยประกันรายได้ปีที่ 2 งบ 7.5 หมื่นล้าน

ประกันรายได้ปีที่ 2 “จุรินทร์” ประกาศเดินหน้ากับพืชเกษตร 5 ชนิด ครอบคลุมเกษตรกร 7.67 ล้านราย วงเงินกว่า 7.5 หมื่นล้าน ลั่นทำต่อจนครบ 4 ปี 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานสัมมนาเกษตรกรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน โครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนาน 5 สินค้า หรือประกันรายได้ปีที่ 2 ปีการผลิต 2563/64 ของรัฐบาล ว่า นโยบายประกันรายได้เป็นนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา จะผูกพันรัฐบาลชุดนี้ไป 4 ปี ฉะนั้นประกันรายได้ปีหน้าและปีต่อไปจะยังคงอยู่ เป็นนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงพาณิชย์ นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พวกท่านช่วยเป็นทัพหน้า ไปขยายผลแจ้งเพื่อนเกษตรกร ได้รับทราบข้อมูลด้วย ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อเท็จจริง

สำหรับโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 ขณะนี้มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ส่วนข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะเข้าครม.ถัดไป โดยจะครอบคลุมเกษตรกร 7.67 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 75,017.66 ล้านบาท เป็นวงเงินชดเชยส่วนต่าง 71,844.05 ล้านบาท ที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการ

ประกันรายได้ปีที่ 2
“การผลักดันโครงการประกันรายได้ปีที่ 2  หนึ่งปีที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ ทำได้ไว ทำได้จริง  หลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ก่อนสิ้นปี เดือนธันวาคม 2562 สามารถโอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรได้ครบทุกตัว ทำให้เกษตรกรได้รับการดูแล เมื่อราคาตกต่ำ ก็ได้รับเงินส่วนต่าง แทนที่จะมีรายได้ทางเดียว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่ง มีรายได้เท่าราคาที่ประกัน”

ส่วนพืชเกษตรตัวอื่น กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการดูแลทุกตัว แต่ใช้ยาคนละขนาน อย่างผลไม้ มีมาตรการดูแลเป็นการล่วงหน้า หาตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น หรือเนื้อสุกร ทำให้เกษตรกรสามารถขายหมูเป็นหน้าฟาร์มได้ราคาดี แต่ก็ต้องดูแลผู้บริโภคโดยตรึงราคาหมูเป็นกิโลกรัม (กก.) ละ 80 บาท หมูปลายทางไม่ให้เกิน 150-160 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้ปีแรก มีเกษตรกรได้ประโยชน์ 7.29 ล้านครัวเรือน มีวงเงินประกันรายได้รวม 71,210 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 3.6 ล้านครัวเรือน จ่ายส่วนต่างแล้ว 58,313 ล้านบาท คิดเป็น 81.79%

ประกันรายได้ปีที่ 2 กับ 5 สินค้าเกษตร

สำหรับโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 ข้าว ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา ประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด วงเงิน 23,495.71 ล้านบาท  มีมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี, โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกันรายได้ปีที่ 2

 มันสำปะหลัง ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 วงเงิน 9,788.93 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 พศจิกายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2565 มีมาตรการคู่ขนาด คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลัง และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสาปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสาปะหลัง

ปาล์มน้ำมัน คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบโครงการแล้ว ระยะเวลาดำเนินการมกราคม-กันยายน 2564 วงเงิน 8,807.54 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณา มีมาตรการคู่ขนาน คือ นำไปผลิตไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำรอง 1 แสนตัน ผลักดัน B10 เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และ B7 และ B20 เป็นน้ำมันทางเลือก ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ถังเก็บน้ำมัน และบริหารการนำเข้า

ยางพารา คณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) เห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ครม. วงเงิน 31,013.27 ล้านบาท มีมาตรการคู่ขนาน คือ กำกับดูแลการรับซื้อยาง สถานที่เก็บ ส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 วงเงิน 1,912.21 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 1 พศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2565 มีมาตรการคู่ขนาน คือ การบริหารการนำเข้า กำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ต่อ 3 การแสดงราคา ณ จุดรับซื้อที่ความชื้น 14.5% และ 30% การแจ้งปริมาณการครอบครอง การนาเข้า สถานที่เก็บการตรวจสอบสต๊อก สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต็อก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight