ดูหนังออนไลน์
World News

จีนเปิดรับต่างชาติ ถือใบอนุญาตพำนัก 3 แบบ เข้าประเทศ 28 ก.ย.นี้

‘จีน’เตรียมรับชาวต่างชาติถือใบอนุญาตพำนัก 3 แบบ เข้าประเทศได้ตั้งแต่ 28 ก.ย.นี้ เข้มต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด

กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน ประกาศว่าจีนจะเปิดให้พลเมืองชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตพำนักอาศัยของจีนที่ยังไม่หมดอายุ 3 ประเภท เดินทางเข้าประเทศอีกครั้ง

กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนประกาศว่าด้วยการระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวของชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักอาศัยของจีน ซึ่งออกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยพิจารณาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในปัจจุบัน และความจำเป็นของการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

คำประกาศจากทั้งสองหน่วยงาน ระบุว่าตั้งแต่ 00.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ตามเวลาท้องถิ่น ชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตพำนักอาศัยของจีนที่ยังไม่หมดอายุ สำหรับการทำงาน กิจธุระส่วนบุคคล และการเยี่ยมครอบครัว จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าจีนโดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

ส่วนผู้ถือใบอนุญาตพำนักอาศัย 3 ประเภทข้างต้น ซึ่งหมดอายุหลัง 00.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา อาจยื่นขอวีซ่าที่เกี่ยวข้องได้ โดยแสดงใบอนุญาตพำนักอาศัยที่หมดอายุและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลจีนภายใต้เงื่อนไขว่าวัตถุประสงค์การเดินทางเยือนจีนยังต้องคงเดิม

อย่างไรก็ดี กลุ่มบุคคลข้างต้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของจีนอย่างเคร่งครัด ขณะที่มาตรการอื่นๆ ในประกาศที่ออกเมื่อเดือนมีนาคมจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนจะเริ่มกลับมาดำเนินการแลกเปลี่ยน ระหว่างประชาชนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระเบียบ พร้อมรับรองว่าการควบคุมโรคระบาดจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา:สำนักข่าวซินหัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight