ดูหนังออนไลน์
General

‘นฤมล’ เข้มให้ความสำคัญแรงงาน ภายใต้กม.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

“นฤมล” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าเร่งให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความสำคัญกับแรงงานที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 กำหนดให้การประกอบอาชีพในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการรับการรับรอง ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยหรืออันตรายต่างๆ

อันเนื่องมาจากผู้ประกอบอาชีพ ที่ไม่มีทักษะความชำนาญในการทำงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเจ้าของสถานประกอบกิจการ ชุมชน สังคมและศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสาขาช่างเชื่อมแม็ก และสาขาช่างเชื่อมทิก เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License)

ทั้งนี้ ได้มอบให้นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถจังหวัดสงขลา โดย นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้นำผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจำนวน 35 ราย จากสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ 1 รับมอบหนังสือรับรองและยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานจังหวัดชายแดน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ยะลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาอีกเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight