ดูหนังออนไลน์
Business

‘ธอส.’ ผุดสินเชื่อ ‘Two-GEN’ ปล่อยกู้บ้านผ่อนยาว 70 ปี!

“ธนาคารอาคารสงเคราะห์” ผุดสินเชื่อ ‘ Two-GEN’ เตรียมหมื่นล้านปล่อยกู้ผ่อนยาว 70 ปี พร้อมขยายระยะเวลาช่วยลูกค้าที่กระทบโควิด ถึง 31 ม.ค. 64

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.เดินหน้านโยบาย “ทำให้คนไทยมีบ้าน” หลังจากทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองกว่า 3.7 ล้านครอบครัว ธอส. ได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Two-GEN หรือ ผลิตภัณฑ์ให้เลือกผ่อนชำระได้ 2 generation หรือ ยาวนานสูงสุดถึง 70 ปี เพื่อให้มีบ้านเป็นของตนเองง่ายขึ้น

โดยพิจารณาวงเงินให้กู้จากรายได้ของบิดา-มารดา และนำอายุของบุตรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมาเป็นผู้กู้ร่วม ทำให้ภาระเงินงวดรายเดือนลดลง เมื่อผ่อนชำระได้นานขึ้น จะมีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อมากขึ้นเช่นกัน อาทิ กรณีวงเงินกู้ 1 ล้านบาท หากผ่อนชำระ 40 ปี เงินงวด ประมาณ 5,000 บาท/เดือน หากผ่อนได้นานสูงสุดถึง 70 ปี จำนวนเงินผ่อนชำระ 2,500-3,000 บาท/เดือน

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากผู้กู้มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือบุตรที่เป็นผู้กู้ร่วมมีรายได้เข้ามาเพิ่มจากการประกอบอาชีพ สามารถผ่อนชำระเพิ่มมากขึ้น จากเงินงวดที่กำหนดได้ ทำให้สามารถปิดบัญชีเงินกู้ได้หมดก่อนระยะเวลา 70 ปี เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้า เลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระ อาทิ 15 ปี 20 ปี 30 ปี หรือ 40 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้สุทธิของผู้กู้ เพราะได้ปิดบัญชีเร็วขึ้น

ขณะนี้ ธอส. ขอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในการออกสินเชื่อ Two-GEN เพื่อนำเสนอให้บอร์ด ธอส.พิจารณา รวมถึงกระทรวงการคลัง และ ธปท. พิจารณาความเหมาะสม ธอส. เตรียมวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ด้วยการออกพันธบัตรสลากออมทรัพย์ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท อายุ 2-3 ปี หน่วยละ 5,000 บาท มีรางวัลเลขท้าย 2-3 ตัว ให้ลุ้นรางวัลเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้

เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกค้าของธนาคาร จากปัญหาโควิด-19 ธอส. เตรียมช่วยเหลือ ลูกค้าครอบคลุมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย, พักชำระเงินต้น หรือ ลดอัตราดอกเบี้ย ผ่าน 10 มาตรการของธนาคาร หลังจากมีลูกค้าเข้ามาตรการทั้งสิ้น 511,110 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 430,439 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเข้ามาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน จำนวน 236,531บัญชี วงเงินสินเชื่อ 179,843 ล้านบาท ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ทยอยครบกำหนดระยะเวลาการใช้มาตรการที่ 5 แล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2563 โดยสามารถกลับมาผ่อนชำระได้ตามปกติ 91,796 บัญชี เงินต้น 65,000 ล้านบาท

จากปัญหาไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาด ที่ประชุมคณะกรรมการ ธอส.เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีมติขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 และ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ระยะที่ 2 เฉพาะลูกค้าเดิมยังต้องช่วยเหลือ เปิดให้ลูกค้าเลือกแจ้งความประสงค์จำนวน 3 มาตรการ เพื่อขยายระยะเวลาความช่วยเหลือจากเดิมที่จะสิ้นสุดการช่วยเหลือในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จะขยายระยะเวลาสิ้นสุดไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้น 3 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้ที่เลือกเข้ามาตรการที่ 1 ได้ต้องเป็นลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท และผู้ที่ยังอยู่ระหว่างใช้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2” หรืออยู่ระหว่างใช้ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ ในมาตรการที่ 1, มาตรการที่ 3 และมาตรการที่ 8”

มาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้น 6 เดือน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 3.9% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่เลือกเข้ามาตรการที่ 3 ได้ต้องมีสถานะบัญชีปกติ และยังอยู่ระหว่างใช้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2” มาตรการที่ 8 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่เลือกเข้ามาตรการที่ 8 ได้ต้องยังอยู่ระหว่างใช้ “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการที่ 1 และมาตรการที่ 2” หรืออยู่ระหว่างใช้ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ มาตรการที่ 8”

ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอเลือกใช้มาตรการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ระหว่างวันที่ 1-29 ตุลาคม 2563 พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารพิจารณา อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย และ Statement เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team