ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ลุงตู่’ สอนหลาน! เป็นคนไทยต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

“นายกรัฐมนตรี” สอนหลาน! เป็นคนไทยต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะทั้งหมดคือ ผืนดิน ผืนน้ำ และอากาศ ชี้หากไม่มีทั้ง 3 อย่างก็ไม่มีประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นรถตู้โตโยต้าอัลพาร์ด ทะเบียน กค 4 เชียงราย ไปยังโรงแรมเวียงอินทร์ เพื่อเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 39 “ไทยรัฐวิทยากับชีวิตวิถีใหม่” โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานด้วย

โดย นายกรัฐมนตรี ได้ทักทายครูและเด็กนักเรียนที่มาต้อนรับ และเดินชมนิทรรศการผลงาน โดยกล่าวช่วงหนึ่งว่า ทุกอย่างเริ่มต้นจากพวกเรา การจะทำอะไรก็ตามหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เราก็ต้องส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะนี่คืออนาคตของชาติ และขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือ เพราะนี้คืออนาคต

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้ถามเด็กนักเรียนและนักเรียนชนเผ่าม้งที่เรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาว่า เป็นคนไทยหรือไม่ รักประเทศไทยไหม คนไทยต้องมีหน้าที่อย่างไร ซึ่งนักเรียนได้ตอบว่า เป็นคนไทย นายกรัฐมนตรี จึงบอกว่า เป็นคนไทยต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะทั้งหมดคือผืนดิน ผืนน้ำและอากาศ เพราะถ้าไม่มีทั้ง 3 อย่างก็ไม่มีประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ได้ฝากผู้บริหารไทยรัฐ ให้ช่วยดูแลนักเรียนที่เป็นกำลังของชาติ ให้รู้รักประเทศและสถาบัน เพราะการปลูกฝังแต่เด็กจะทำให้มีความรักประเทศชาติ เพราะคนเหล่านี้ คือ กำลังที่จะขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า ต้องเข้าใจว่า การศึกษาของไทยไม่ได้เลวร้าย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ต้องปรับรูปแบบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ยุคหลังนิวนอร์มอล จึงต้องสร้างพลเมืองของเราให้เข้มแข็ง มีภูมิต้านทานที่จะเข้าสู่ยุคเหล่านั้นให้ได้ ต้องปรับตัว มีหลักคิด วิสัยทัศน์ มีภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องที่จะดำเนนินชีวิตต่อไป โดยพวกลุงๆ อาๆ ป้าๆ ได้ทุมเทตรงนี้ให้กับพวกเราเด็กๆ ทั้งประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้การศึกษาจำเป็นต้องมีการปฎิรูป คือ ต้องเรียนรู้นอกจากวิชาการ โดยโรงเรียนต้องไม่ให้เรื่องวิชาการอย่างเดียว ต้องสอนให้รู้ มีสาระ นำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาไปด้วยกัน การเรียนรู้ รอบรู้ รู้เท่าทัน เราต้องสอนคนให้เป็นอย่างนั้น แต่ทั้งหมดต้องมีพื้นฐานมาจากประวัติสาสตร์ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สิ่งเหล่านี้ต้องอยู่กับคนไทย ในใจทุกคน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของเก่า

เรียนรู้ให้รู้ว่าที่ผ่านมาประเทศชาติผ่านพ้นเรื่องเหล่านั้นได้อย่างไร และด้วยใคร มีวัตถุประสงค์อะไรที่จะต้องเสียสละเลือดเนื้อ เสียสละชีวิต มามากมาย โดยบรรพชนของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้สึกเรามีหน้าที่ในการสืบสาน รักษาต่อยอด สิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยความอดทน อดกลั้น เสียสละ รักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนั้น คือ สิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอด

อย่างไรก็ตาม รัฐบาล ได้มีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งทราบดีเราได้มีการพัฒนา แต่สำคัญที่สุดอยู่ที่ผู้บริหารทางการศึกษา ครู ทุกคนจะทำอย่างไรให้เด็กไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องมีการประเมิน วัดผลใหม่ทั้งหมด ที่จะช่วยกันดูแลทุกอย่างให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยเร็ว ซึ่งการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชาติ และความร่วมมือเช่นที่ มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐได้ดำเนินการ

นั่นคือ รวมไทยสร้างชาติ ที่ไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียว แต่รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า โดยปราศจากความขัดแย้ง และต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้สามารถปลดล็อกอุปสรรคต่างๆให้เดินหน้าไปได้ การทำสิ่งดีถือเป็นบุญกุศลทั้งสิ้น และเป็นความภาคภูมิใจอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราทำอะไรเพื่อใคร

“ผมเป็นนายกฯ ผมคิดอย่างนี้มาตลอด ไม่เคยคิดเป็นอื่นไม่เคยคิดนอกกรอบ ที่จะมานั่งเพื่อประโยชน์ตัวเอง ไม่เคยคิดแบบนั้นเลย ทุกคนที่เป็นรัฐบาลผมจะไม่ปล่อยให้มีการกระทำเช่นนั้น” นายกรัฐมนตรี กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team