ดูหนังออนไลน์
Politics

‘วัฒนา’ มั่นใจความบริสุทธิ์ พร้อมรับฟังคำพิพากษา ‘คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร’ วันนี้

“วัฒนา” มั่นใจความบริสุทธิ์ ไปฟังคำพิพากษา “คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร” ที่ศาลฎีกาวันนี้ (24 ก.ย.) แน่

วันนี้ (24 ก.ย. 63) เวลา 11.00 น. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน นัดอ่านคำพิพากษา คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ หมายเลขดำ อม.42/2561 ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยรวม 14 ราย รวมถึงนายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาลทักษิณ 2 สมาชิกพรรคเพื่อไทย

วานนี้ (23 ก.ย. 63) นาย วัฒนา จึงได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ถึงกรณีดังกล่าวการอ่านคำพิพากษา คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร ว่า จะเดินทางมารับฟังคำพิพากษาของศาลฯ อย่างแน่นอนและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง

วัฒนา คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

“ผมแปลกใจที่ผู้สื่อข่าวหลายสำนักโทรมาถามว่า ผมจะไปฟังคำพิพากษาหรือไม่ ผมยอมรับผลคำพิพากษาที่จะออกมาในทางร้ายได้หรือไม่ เสมือนคาดเดาคำพิพากษาได้ล่วงหน้า

คดีนี้ผมถูกกล่าวหาว่า

(1) ผมใช้อำนาจในตำแหน่งรัฐมนตรีเข้าแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการและผู้ว่าการการเคหะเพื่อออกประกาศฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ให้เป็นไปตามความต้องการของผม แต่ผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การออกประกาศดังกล่าวเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าของโครงการ และดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ตามรายงานของ ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 251 หน้า 46

(2) ผลการออกประกาศดังกล่าวทำให้การเคหะเสียหายต้องรับซื้อโครงการในราคาที่แพงขึ้น แต่ผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุว่า การออกประกาศดังกล่าวเป็นประโยชน์และไม่ทำให้การเคหะเสียประโยชน์ รวมทั้งไม่ทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ตามรายงานของ ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 251 หน้า 47 และ

(3) ผมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการเพื่อตอบแทนการอนุมัติหน่วยก่อสร้างและการรับซื้อโครงการจากผู้ประกอบการ แต่ผลการไต่สวนของ ป.ป.ช. ระบุว่าผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ทุนจดทะเบียน และหลักประกันถูกต้องได้รับอนุมัติจำนวนหน่วยตามคำขอทุกราย

นอกจากนี้ อัยการสูงสุดยังมีความเห็นว่า พฤติกรรมของคดีคือผมใช้อำนาจครอบงำในลักษณะเป็นการใช้อำนาจกำหนดนโยบายต่างๆ แต่ไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่เชื่อมโยงว่าผมใช้อำนาจไปเรียกรับเงิน ตามรายงาน ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 251 หน้า 46 และตามบันทึกการประชุมระหว่างอัยการกับ ป.ป.ช. เอกสารหมาย จ. 354 หน้า 940

คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร ศาลฎีกา

ผลการไต่สวนยังปรากฏว่า เจ้าหน้าที่การเคหะทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ การอนุมัติหน่วยก่อสร้าง การรับซื้อโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องทุกโครงการ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ประกอบการ และไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับการเคหะ ปรากฏตามเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับที่ผมโพสต์มาให้ดูเป็นหลักฐาน

ในคดีอาญาภาระการพิสูจน์เป็นของโจทก์ โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นจนปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจำเลย หลักฐานที่ผมโพสต์มาให้ดูคงเป็นคำตอบว่าเพราะอะไร

ผมจึงมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเอง ผมสู้คดีตามครรลองและไปศาลทุกนัดโดยไม่เคยขอเลื่อนคดี ผมเชื่อว่าการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาจะต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน ไม่ใช่เป็นไปตามความเชื่อหรือเป็นไปตามกระแสทางการเมือง

พรุ่งนี้เวลา 11.00 นาฬิกา เจอผมได้ที่ศาลฎีกาฯ ครับ

วัฒนา เมืองสุข

23 กันยายน 2563”

รายงานข่าวเปิดเผยด้วยว่า แม้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว แต่คดียังไม่ถึงที่สุด คู่ความสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ให้สิทธิคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายใน 30 วัน

บ้านเอื้ออาทร

คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร เป็นคดีหมายเลขดำ อม.42/2561 ซึ่งอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยรวม 14 ราย ได้แก่

 • นายวัฒนา เมืองสุข อายุ 62 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาลทักษิณ 2 สมาชิกพรรคเพื่อไทย
 • นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และอดีตประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2548– 19 กันยายน2549
 • นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย
 • นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง) นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่
 • น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง ลูกน้องคนสนิทเสี่ยเปี๋ยง
 • น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว พนักงาน บริษัท เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด
 • น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา พนักงานบริษัท เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท เพรซิเดนท์อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด โดยนายปกรณ์ อัศวีนารักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
 • บริษัท ซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เฉน หยู อินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) โดยนางพิมพ์วรา รัชต์ธนโรจน์ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน
 • นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง (กี้ร์) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย,
 • บริษัท พาสทิญ่าไทย จำกัด
 • บริษัท นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 • บริษัท พรินซิพเทค ไทย จำกัด ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
 • น.ส.สุภาวิดา คงสุข กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน บริษัท ไทยเฉนหยูฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team