ดูหนังออนไลน์
Economics

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ‘กฤษฎา จีนะวิจารณะ’ เป็นปลัดกระทรวงคลัง

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง “กฤษฎา จีนะวิจารณะเป็นปลัดกระทรวงการคลัง มีผล 1 ต.ค. 63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (23 ก.ย. 63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

กฤษฎา จีนะวิจารณะ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

กฤษฎา จีนะวิจารณะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team