ดูหนังออนไลน์
General

‘อนุชา’ ลงพื้นที่ลพบุรี ช่วยประชาชนแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

“อนุชา” ลงพื้นที่ลพบุรี ช่วยประชาชนเร่งแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน ห่วงประชาชน ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกิน เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล จัดสรรที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้ 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมเสวนา ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมสร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายประทวน สุทธิอำนวยเดช รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี, พันเอก ดุสิต ประพฤติดีพร้อม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13, นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคนและสวัสดิการ, นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน, นายดนัย วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์, นายจิตรพรต พัฒนสิน ผู้อำนวยการกองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายธวัชชัย โสตเนียม นายอำเภอเมืองลพบุรี โดยมี ประชาชนเข้าร่วมกว่า 300 คน

นายอนุชา ได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การแก้ไขการใช้พื้นที่ทับซ้อนระหว่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหวงห้าม เพื่อใช้ในราชการทหาร พ.ศ.2479 กับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามเพื่อใช้ในประโยชน์ในการสงเคราะห์ พ.ศ.2548” โดยกล่าวว่า ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีหน้าที่กำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ จังหวัดลพบุรี  สิงห์บุรี และ ชัยนาท การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ติดตามช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น แต่ยังได้ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลโคกตูม  พบว่าเกิดการทับซ้อนกันในส่วนของ 2 พระราชกฤษฎีกาทับซ้อน

ทั้งนี้ผลจากการเสวนาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะนำไปประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมเน้นย้ำว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชน ผู้ยากไร้ และไม่มีที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล และจัดสรรที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้เข้าทำประโยชน์ ดูแลการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight