ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

Dow ผนึกกำลังจิตอาสา สกัดขยะทะเลกว่า 3 ตัน 

Dow ผนึกกำลังจิตอาสา หยุดยั้ง ขยะทะเล กว่า 3 ตัน  คืนความสวยงามให้หาดระยองต่อเนื่องปีที่ 18

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อหยุดขยะพลาสติก ไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

ขยะทะเล

อาสาสมัครของ Dow ได้รวมพลังกับจิตอาสากว่า 800 คน เก็บ ขยะทะเล ตามชายหาด เป็นระยะทางกว่า 3,362 กิโลกรัม และนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งสร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

พนักงาน Dow ทั่วโลกได้เข้าร่วมกับองค์การอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล หรือ International Coastal Cleanup ซึ่งเป็นกิจกรรมเก็บขยะชาดหาดพร้อมกันทั่วโลก ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 และสำหรับประเทศไทยนับเป็นปีที่ 18

ขยะทะเล

ขยะทะเล

สำหรับปีนี้ Dow ได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรต่าง ๆ ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมเก็บขยะตลอดระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ณ บริเวณหาดสนกระซิบ มาบตาพุด และหาดน้ำริน-หาดพยูน-หาดพลา อำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยอง ภายใต้แคมเปญ #PullingOurWeight ซึ่งหมายถึงการทำงานในส่วนของตนเองอย่างเต็มกำลัง และยังส่งเสริมให้ประชาชน เก็บขยะที่หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างน้อย 1.8 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับน้ำหนักขยะโดยเฉลี่ยที่แต่ละคนสร้างขึ้นในหนึ่งวัน

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ระบุว่า ปีที่แล้ว พนักงาน Dow อาสาและพันธมิตรกว่า 18,000 คนทั่วโลก สามารถยับยั้งขยะที่จะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อมได้มากกว่า 80,000 กิโลกรัม

ขยะทะเล

“ตลอด 18 ปีที่จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เราสามารถเก็บขยะจากชายหาดระยองได้แล้วรวมน้ำหนักทั้งสิ้นกว่า 150,000 กิโลกรัม สำหรับกิจกรรมเก็บขยะในวันนี้เป็นเพียงการคืนธรรมชาติที่ สวยงามเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการที่จิตอาสาแต่ละคน ได้มาเห็นว่า ขยะที่พวกเราทิ้งกันมาลงเอยที่ชายหาดอย่างไร ได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเกิดเป็นความมุ่งมั่น ที่จะกลับบ้านไปช่วยกันคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ส่วน Dow เองก็จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์คิดค้น และพัฒนาโซลูชันที่จะนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก”

ปัจจุบัน ไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขยะทะเลมากลำดับที่ 10 ของโลก โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งกำลังขยายตัวจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน คาดว่าอาจมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 20 ล้านตันภายในปี 2580 จึงมีความสำคัญอย่างมากที่ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันคัดแยก และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตั้งแต่ตอนนี้

ขยะทะเล

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในฐานะชาวระยอง รู้สึกภูมิใจที่เห็นบริษัท องค์กร และ ประชาชนจิตอาสา มาร่วมกันเก็บขยะชายหาด คืนความสวยงามให้หาดที่สำคัญ

ปัญหาขยะทะเลสามารถแก้ไขได้หากช่วยกันป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ทุกคนช่วยได้ด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล ออกจากขยะเศษอาหารตั้งแต่ที่บ้าน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ สามารถจัดการขยะได้สะดวก ส่วนภาคเอกชนก็ช่วยแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่สำคัญ เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคน

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสริมว่า บางคนยังคิดว่าขยะทะเล เป็นเรื่องไกลตัว แต่จากการติดตั้งทุ่นกักขยะตามปากแม่น้ำ และลำคลองสายหลักของกรม ทช. ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ผ่านมา ยังพบขยะเป็นจำนวนมาก มีทุกวันในปริมาณที่ไม่ลดลงเลย  ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมายับยั้งปัญหาเหล่านี้ โดยแก้ไปที่ต้นเหตุ ด้วยการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง แยกขยะได้ให้ช่วยกันแยก ไม่ต้องรอให้ใครบอก ไม่ต้องรอให้ใครชวน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยโลก และทะเล

ขยะทะเล

Dow มุ่งมั่นขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ “หยุดขยะพลาสติก” ไม่ให้ลงไปสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศเป้าหมาย ที่จะร่วมกับพนักงาน ลูกค้า ชุมชน และพันธมิตร นำขยะพลาสติกทั่วโลกกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2573

“เราไม่เพียงทำกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่ง และกิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แต่ยังส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนพลาสติก ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้ เพื่อลดการเกิดขยะ และเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร มาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านการแยกขยะ และใช้พลาสติกอย่างรับผิดชอบให้กับเยาวชน และชุมชนอีกด้วย” นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

ขยะทะเล

องค์กรที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมซึ่งร่วมกับ Dow จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ในอำเภอบ้านฉางในปีนี้ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท เอ็น-เอส สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด กลุ่มบริษัทโซลเวย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องมีมาตรการป้องกันต่าง ๆ แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ยังสามารถทำควบคู่กันไปได้ โดยในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรม ให้มีการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้จิตอาสาทุกคน สามารถทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team