ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อนุชา’ อยากเห็น ประชาธิปไตยเบ่งบาน-สังคมดีงาม พร้อมฟังข้อเสนอมีประโยชน์

“อนุชา” ระบุ การชุมนุมทำได้ ถ้าเป็นไปอย่างสงบ และไม่สร้างความเดือดร้อน เกิดความรุนแรงขึ้น ยืนยันอยากเห็นประชาธิปไตยเบ่งบาน และสิ่งดีงามเกิดขึ้นในสังคม น้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ ว่า เป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ทางระบอบประชาธิปไตย เพื่อเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการให้เกิดขึ้นในสังคม

การชุมนุมเป็นพื้นฐานการแสดงออกทางประชาธิปไตย สามารถที่จะชุมนุมได้อย่างสงบ และต้องไม่สร้างความเดือดร้อนเกิดความรุนแรงเกิดขึ้น พร้อมกับฝากเตือนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมขอให้ระมัดระวัง อย่ากระทำการใดๆ ที่เป็นการยั่วยุ ส่อไปในทางที่ผิดกฎหมาย เพราะพื้นฐานการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้สร้างหรือกำหนดให้ละเมิดกฎหมาย จึงขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมระมัดระวัง

ทั้งนี้ การชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย มีทั้งผู้เห็นร่วมและผู้เห็นต่าง ดังนั้นผู้ที่รักษากฎหมายจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อที่จะไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายเกิดขึ้น โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนและกลุ่มผู้ชุมนุม โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ขอให้คิดอยู่เสมอว่าเป็นลูกหลานของทุกคน พร้อมกับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญ

นายอนุชา กล่าวว่า ในฐานะที่กำกับดูแลสื่อของรัฐ ได้กำชับให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ตรงไปตรงมาบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อต่างๆนั้น ขอให้นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ไม่นำเสนอประเด็นที่สร้างความแตกแยก และที่สำคัญต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน

“ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตย และเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ อยากเห็นความเบ่งบานของประชาธิปไตย และอยากเห็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นในสังคม โดยเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อประเทศ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง” นายอนุชา กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team