ดูหนังออนไลน์
Business

‘นฤมล’ ถกสร้างแรงงานคุณภาพป้อน ‘อีอีซี’

“นฤมล” หารือ “เลขาธิการอีอีซี” สร้างแรงงานคุณภาพ ป้อนตลาด สนับสนุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

วันนี้ (16 ก.ย.)  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน หารือร่วมกับ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในประเด็น การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างแรงงานคุณภาพรองรับตลาดแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมี ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะทำงาน เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

นางนฤมล กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำเสมอ ต่อการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานของประเทศ ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีงานทำ ลดอัตราการว่างงานลงได้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะทำงานร่วมกัน ซึ่งมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตอีอีซี และเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

กพร. ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีทักษะที่มุ่งเน้นให้แรงงานต่อยอดความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระได้ด้วย เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม และผู้ประกอบอาหาร และเป็นทักษะพื้นฐาน ที่สถานประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ยังมีความต้องการเป็นจำนวนมาก

นางนฤมล บอกด้วยว่า สำหรับโครงการลดการว่างงาน และเพิ่มศักยภาพบุคลากรในอนาคต เป็นการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง “EEC Model” ซึ่งกพร. สามารถใช้โครงการนี้ เป็นตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ มอบหมายให้กพร. ตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ว่า ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตอีอีซีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง และบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอัตราการว่างงาน

“การรับฟังข้อมูล และแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน และเลขาธิการอีอีซี ในวันนี้ จะช่วยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อสอดรับความต้องการ ได้รับประโยชน์ทั้งแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้” นางนฤมล ระบุ

ทางด้าน นายคณิศ  เลขาธิการคณะกรรมการอีอีซี กล่าวว่า ต้องการให้กระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง แผนการฝึกอบรม เพื่อให้แรงงานสามารถเข้าดูข้อมูล และสมัครงาน หรือสมัครฝึกอบรมในระบบฐานข้อมูลนั้นได้ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่แรงงาน ในการติดต่อสมัครงาน หรือสมัครเข้าฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว

รวมถึง สามารถเปิดดูข้อมูลทักษะ ที่สถานประกอบกิจการต้องการ หรือภาคอุตสาหกรรมต้องการ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการดังกล่าวได้ ซึ่งในส่วนนี้ ต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในเครือข่าย ที่สามารถจัดทำระบบการบริการดังกล่าวได้

นอกเหนือ จากการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในเขตอีอีซี มีสถานประกอบกิจการ ที่สามารถรับแรงงานที่ผ่านการอบรมจาก กพร. เข้าทำงานได้ทันที ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดกันอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

KANYAPORN PHUAKVISUTHI