ดูหนังออนไลน์
Business

ป้องกันโควิดรอบสอง คนไทย ‘ยกการ์ด’ สูงขึ้น สธ.คุมเข้มห้าง

ป้องกันโควิดรอบสอง สธ. เข้มมาตรการป้องกันของห้างสรรพสินค้า ปลื้มคนไทยยกการ์ดสูงขึ้น ด้านเดอะมอลล์ขานรับจัดเต็ม 100 มาตรการสู้โควิด

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดี กรมอนามัย เปิดเผยว่า มาตรการป้องกันตนเอง ของประชาชน ที่เคยลดลงเหลือกว่า 80% เมื่อมีรายงานการติดเชื้อภายในประเทศ ทำให้ทุกคนเข้าใจ ถึงความสำคัญ ของการป้องกันตนเอง ทำให้ขณะนี้ มาตรการป้องกันตนเองกลับมาสูงมากกว่า 90% เพื่อ ป้องกันโควิดรอบสอง

ป้องกันโควิดรอบสอง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังออกกำกับติดตาม การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ โดยติดตามตรวจสอบ การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส สุขาภิบาลอาหารแ ละน้ำ ระบบระบายอากาศ ระดับคลอรีนในน้ำ และการจัดการขยะ เป็นต้น

สำหรับ ห้างสรรพสินค้า ป็นพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ตั้งแต่ระยะแรก เนื่องจากมีบริการหลายอย่าง ดังนั้น ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการเข้ารับบริการ จึงอยากให้ห้างสรรพสินค้า คงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ได้แก่

  • จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
  • ให้พนักงานทุกคนคัดกรองตนเอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สวมหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ให้บริการ
  • จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
  • ทำความสะอาดพื้นผิวอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม
  • ลดความแออัดโดยจัดโต๊ะ เก้าอี้ และกำหนดจำนวนคนเข้าลิฟต์
  • มีมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้เข้ารับบริการ
  • ใช้แอปพลิเคชันในการติดตาม
  • จัดระบบระบายอากาศภายในอาคาร โดยทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยทุก 6 เดือน

นอกจากนี้ ในการจัดบริการในจุดสำคัญ โดยเฉพาะร้านอาหาร ซึ่งไม่สามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอดเวลา ขณะรับประทาน จึงต้องเน้นลดการสัมผัสร่วม เช่น จัดเครื่องปรุง จานช้อน แยกเป็นชุด ผู้ปรุงประกอบอาหาร ดูแลความสะอาดของร่างกาย และสวมอุปกรณ์ป้องกัน

พร้อมกันนี้ ต้องให้ความรู้ทั้งแก่พนักงาน และประชาชน จัดบริการชำระเงิน เพื่อลดการพูดคุย และสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ควบคุมสุขาภิบาลน้ำ ให้ระดับคลอรีนสะสม เพียงพอต่อการป้องกันโรคคือ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยต้องตรวจวัดทุกวันที่บริเวณจุดพักน้ำ และปลายทางก๊อกน้ำ มีการจัดการขยะทุกวัน และทำความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

ในส่วนของผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า ต้องลงทะเบียนเข้า-ออกห้างสรรพสินค้า และร้านต่าง ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังสัมผัสจุดเสี่ยง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล วางแผนการใช้บริการเพื่อลดระยะเวลา และปฏิบัติตามคำแนะนำของห้างสรรพสินค้า

ด้านนายอมร อมรกุล ผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ดำเนินการมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และพยายามสร้างสมดุล ระหว่างการใช้ชีวิตตามปกติ ของประชาชน และการป้องกันโรค

ทั้งนี่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้กำหนดเป็น 5 มาตรการหลัก ที่ต้องไม่ย่อหย่อน และ 6 มาตรการเสริม รวม 100 มาตรการ เช่น การคัดกรองวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาในอาคารสถานที่ ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ให้ความรู้และจัดอบรม สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ขณะใช้บริการ หากไม่สวมใส่ก็ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสร้างสังคมไร้สัมผัส ทั้งการจ่ายเงิน การรับบัตรจอดรถ หรือบัตรเครดิตต่างๆ โดยการใช้แอปพลิเคชัน หรือการสแกนคิวอาร์โค้ดทดแทน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

“มาตรการเหล่านี้ รวมถึงกลุ่มธุรกิจต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าด้วย เช่น ร้านตัดผม มีการทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่ทุกครั้ง ร้านอาหารจัดอุปกรณ์ และเครื่องปรุงเป็นชุด เพื่อลดการสัมผัส เช่นเดียวกับ กลุ่มเครื่องสำอาง ที่งดการใช้สินค้าทดลอง หรือ เทสเตอร์ออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT