COVID-19

‘WHO’ ผลิตสารคดีแพร่ทั่วโลก ‘ชื่นชมไทย’ ควบคุมโควิด 19 ได้ดี

WHO ผลิตสารคดีแพร่ทั่วโลก ชื่นชมไทยควบคุมโรคโควิด-19 ได้ดี  ระบบสาธารณสุขพื้นฐานเข้มแข็ง มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อสม.เฝ้าระวังในชุมชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ประเทศไทย สามารถควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการชื่นชมจาก องค์การอนามัยโลก (WHO )และนานาประเทศ จน WHO ผลิตสารคดีแพร่ทั่วโลก

WHO ผลิตสารคดีแพร่ทั่วโลก

ทั้งนี้ WHO ได้มาถ่ายทำ และผลิตวิดีโอ “แบ่งปันประสบการณ์โควิด-19 และ มุมมองการตอบสนอง ของประเทศไทย” โดยเป็นคลิปสารคดี เกี่ยวกับความสำเร็จของประเทศไทย ในการตอบสนองต่อโรคโควิด-19 และ การป้องกันควบคุมโรค เพื่อถ่ายทอด และแบ่งปันประสบการณ์ แก่ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่ 2 ถัดจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้จัดทำเป็นวิดีโอ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความยาวประมาณ 4.25 นาที เผยแพร่ทางช่อง Youtube ของ World Health Organization https://youtu.be/0wFuq-QdwAU หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก www.who.int/covid-19

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ใจความสำคัญ ที่ต้องการถ่ายทอด คือ หากมีระบบสาธารณสุขพื้นฐาน ที่เข้มแข็ง การต่อสู้กับโรคระบาด อย่างโรคโควิด-19 จะง่ายขึ้นมาก ซึ่งประเทศไทยใช้เวลาถึง 40 ปี ในการลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข

ขณะที่ จุดเด่นของระบบสุขภาพของไทย คือ การออกแบบ เพื่อปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ตอบสนองได้รวดเร็ว ด้วยยุทธศาสตร์ ที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมในการป้องกัน ค้นหา รักษา และติดตาม ซึ่ง องค์การอนามัยโลก ได้พยายามสื่อสารกับทุกประเทศ ถึงความจำเป็นในการค้นหาผู้ป่วย แยกกัก รักษา และ ติดตามผู้สัมผัส

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังมองว่า ปัจจัยความสำเร็จของประเทศไทย คือ การที่มี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ ที่มีความเข้มแข็ง ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เฝ้าระวังควบคุม การแพร่ระบาดในชุมชน

ขณะเดียวกัน ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีแรงจูงใจ ทุ่มเททำงาน มีนักระบาดวิทยาภาคสนาม ที่มีความชำนาญ ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพสูง และ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาล ควบคุมการระบาด ของโรคโควิด-19 ได้

“ความสำเร็จในการรับมือโรคโควิด 19 จึงเป็นบทพิสูจน์ ถึงการเตรียมการ และ วางแผนกันมาอย่างดี ของประเทศไทย”นายอนุทิน กล่าว

ด้าน ดร. ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ของประเทศไทย เป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง ซึ่งมีรากฐานจาก หลายทศวรรษ แห่งการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข และ ความพร้อมในระดับสูง ที่จะรับมือกับการระบาด ของไวรัสโควิด-19 หรือ สถานการณ์สาธารณสุขฉุกเฉินอื่น ๆ

“ประเทศไทย ได้เริ่มรับมืออย่างรวดเร็ว เมื่อต้นเดือนมกราคม เมื่อเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่า โรคโควิด-19 จะเป็นปัญหาใหญ่ จึงขอชื่นชมการทำงานอย่างแข็งขันของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อรับมือกับความท้าทายใหญ่หลวงนี้”ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT