Lifestyle

‘หรีดหนังสือ’ทางเลือกใหม่ส่งความอาลัยให้ปัญญา

ข้อมูลของ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลเรื่อง “พวงหรีด” ที่เป็นสัญญลักษณ์ในการส่งความอาลัยและความเคารพไปยังผู้วายชนม์และครอบครัว ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมนิยม

แม้ว่าปัจจุบันจะมีหรีดทางเลือกประเภทต่าง ๆ เช่น พวงหรีดต้นไม้ พวงหรีดผ้าห่ม หรีดพัดลม หรีดจักรยาน เป็นต้น แต่ “พวงหรีดดอกไม้” ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอันดับแรกมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็สร้างปริมาณขยะเป็นจำนวนมหาศาลให้ต้องจัดการ ซึ่งมีทั้งขยะที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่นดอกไม้สด และขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก โฟม เป็นต้น

พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาววัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

 กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เห็นว่าการพัฒนา “พวงหรีดหนังสือ” ให้เป็นที่นิยมเป็นไปได้  จากตัวอย่างพวงหรีดทางเลือก ที่เคยทำกันมาก่อนหน้านี้  และใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

หากทำได้สำเร็จก็จะเป็นผลดีทั้งกับวงการหนังสือ ช่วยลดภาระในการจัดการขยะให้กับวัด และที่สำคัญคือเป็นผลดีต่อการสร้างค่านิยมใหม่ในประเพณีวัฒนธรรม งานศพที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

พวงหรีดหนังสือ

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  “โครงการหรีดหนังสือ หรีดอาลัย…ให้ปัญญา” เกิดขึ้นจากการตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม จากขยะดอกไม้สดของพวงหรีดในงานศพ ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละปี โครงการหรีดหนังสือ จึงเป็นการพลิกวิกฤติของปัญหาสิ่งแวดล้อมมาเป็นโอกาสในการสนับสนุนการอ่านให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางปัญญาต่อไปในระยะยาว ปัจจุบันพบว่ามีการรณรงค์ให้ใช้พวงหรีดทางเลือกมากขึ้น

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม

การพัฒนาต้นแบบ “หรีดหนังสือ” เพื่อต่อยอดการใช้หนังสืออย่างสร้างสรรค์ จะเป็นผลดีกับวงการหนังสือ ก่อให้เกิดการรักการอ่าน การหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมในประเพณีงานศพ โดยสามารถเชื่องโยงการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

สุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ กล่าวว่าสมาคมฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ได้ออกแบบพวงหรีดหนังสือให้มีรูปลักษณ์หลากหลาย สวยงาม และก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด  โดยเชิญชวนให้สำนักพิมพ์และร้านดอกไม้ นำรูปแบบหรีดนี้ไปใช้หรือดัดแปลง โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ เพื่อเป็นโครงการนำร่องและเป็นทางเลือกใหม่ในการส่งความอาลัย

 

สุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ
สุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ

พวงหรีดหนังสือ

พวงหรีดหนังสือ

พวงหรีดหนังสือ

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight