General

‘บิ๊กป้อม’ เร่งฟื้นฟู ‘บึงบอระเพ็ด’ ต้นแบบแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

“บิ๊กป้อม” เร่งดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำหรับบริหารจัดการน้ำท่วม-น้ำแล้ง และเป็นต้นแบบให้กับหนองบึงอื่น ๆ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่าจากการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ให้สำเร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำหรับบริหารจัดการน้ำท่วม และน้ำแล้ง รวมถึงเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหนองบึงอื่นๆ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ พร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กำหนดเกณฑ์บริหารน้ำในบึง เพื่อใช้สำหรับการปลูกพืชโดยรอบ และจัดการกับมูลดินจากการขุดเพื่อคืนทัศนียภาพให้กับบึง พร้อมทำการขุดลอก และหาทางดักตะกอนไว้

ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การนำน้ำเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ และสั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งปักหลักเขตและส่งมอบสัญญาเช่า ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ร่วมกับท้องถิ่นวางโครงข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับบึงฯ

พร้อมกันนี้ ตนเองได้เป็นผู้แทนรัฐบาลมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรม และมีความมั่นคง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight