ดูหนังออนไลน์
Business

รอรับเงิน! ครม.ขยายเวลาจ่าย 3,000 บาท ‘เยียวยากลุ่มเปราะบาง’ ถึงสิ้นก.ย.นี้

ครม.อนุมัติ ขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รายละ 3,000 บาท ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (15 ก.ย.) ว่าที่ประชุมครม. อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รายละ 3,000 บาท จากเดือนกรกฎาคม 2563 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563

ที่ผ่านมา ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวให้กับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบด้วย

1.เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ

3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 6,650,214 ราย วงเงินรวม 19,950.64 ล้านบาท คงเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้สำเร็จ จำนวน 22,771 ราย

แต่เนื่องจากผู้ได้รับสิทธิเสียชีวิตในระหว่างการจ่ายเงิน (แต่ทายาทสามารถแจ้งขอรับสิทธิแทนได้) และเกิดปัญหาเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ไม่มีบัญชีธนาคาร เป็นต้น ทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินให้กลุ่มเป้าหมายได้ทันตามกำหนดเวลาเดิม

ที่ประชุม ครม. จึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานกับกรมบัญชีกลาง ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมาย โดยโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแทน ส่วนผู้มีสิทธิกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight