ดูหนังออนไลน์
Business

อุตสาหกรรมการบินใช้เวลา 3-5 ปีถึงฟื้นตัว เชื่ออนาคตต้องการคน Multi-skill

“อุตสาหกรรมการบิน” ใช้เวลา 3-5 ปีถึงฟื้นตัวจากไวรัสโควิด-19 “กพท.” เชื่ออนาคตวงการต้องการคน Multi-skill

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินเพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจการการบินของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนา “เตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการบินสู่ยุค New Normal” ขึ้น ในรูปแบบการเสวนาออนไลน์ Live สด ผ่านทาง Facebook สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center, Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID – 19)

อุตสาหกรรมการบิน

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินเติบโตมาโดยตลอด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจการบินต้องหยุดชะงัก ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 3-5 ปีข้างหน้าจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของทางภาครัฐ และการพัฒนาวัคซีน หากสามารถพัฒนาได้เร็วโอกาสการกลับมาฟื้นตัวก็ทำได้เร็วเช่นกัน ฉะนั้นแล้วใน อุตสาหกรรมการบิน เราต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาหากเปิดประเทศเมื่อไหร่ ก็ต้องพร้อมกลับมาให้บริการได้ทันที

กพท. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ และหามาตรการเยียวยาให้ทุกหน่วยสามารถกลับมาดำเนินงานต่อได้ ฉะนั้นแล้วในภาคธุรกิจ การบิน ยังมีความต้องการบุคลากรอยู่ ซึ่งเชื่อว่าบุคลากรการบินในอนาคต ตัวอย่างเช่น นักบิน และอาชีพอื่นๆ จะไม่ได้ต้องการคนที่มีความรู้พื้นฐานด้านการบินในเฉพาะสาขาอาชีพเท่านั้น แต่ต้องมีพื้นฐานหลายๆ อย่างที่เราเรียกว่า Multi-skill และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า การเรียนการสอนของสถาบันการบินพลเรือน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์อนาคต มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน

เหมือนกับสถานการณ์ตอนนี้ ที่เราเห็นว่าทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมืออย่างดี จนทำให้ประเทศของเราได้รับการยอมรับในการควบคุมโรคโควิด-19 จากทั่วโลก และเชื่อว่าในที่สุดแล้วคนไทยจะแข็งแกร่งขึ้นจากบทเรียนของโควิดในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการเตรียมมาตรการต่างๆ ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยให้ฟื้นกลับมาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

จุฬา สุขมานพ อุตสาหกรรมการบิน สบพ.

นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า จากการปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของเรา คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีอยู่ประมาณ 65% หายไป และตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะเปิดประเทศได้เมื่อไหร่

สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ คือ การกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ และช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 4.4 ล้านคน ให้ยังคงดำรงอยู่ โดยมีโครงการต่างๆ ออกมากระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้ความเชื่อมั่น และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยไม่น้อยไปกว่าด้านเศรษฐกิจ สื่อสารและทำให้คนเราไทยเราเกิดความรู้สึกร่วมที่อยากจะเดินทางอย่างปลอดภัย สร้างความภูมิใจว่าเมื่อเกิดวิกฤต คนไทยเราช่วยเหลือกัน ออกมาเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้คนต่างชาติเห็นและเชื่อมั่นประเทศของเรา จนทำให้ประเทศไทยเราจะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไป

 

พญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยเรามีความสามารถในการรับมือและควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี เรามีกลยุทธ์ในการป้องกันและสร้างความปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบจากโรคโควิดอยู่ 6 กลยุทธ์สำคัญ เรียกว่า 6C Strategy เช่น การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจหา การสื่อสาร มาตรการทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ การร่วมกับกระทรวงต่างประเทศในการควบคุมคนเข้าประเทศ ร่วมถึงทางธุรกิจการบินเองที่มีมาตรการป้องกันคนก่อนเข้าประเทศเราอย่างเข้มงวด รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี

ทำให้ประเทศเราสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นโอกาสดีที่เราจะนำจุดแข็งด้านนี้มาพัฒนาต่อโดยการตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์ด้านสุขภาพ ที่จะเปิดต้อนรับคนต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต และด้วยความสำเร็จดังกล่าวจะส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจ การบิน ของเรากลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

อุตสาหกรรมการบิน สบพ.

นายเดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า จากประสบการณ์ของสายการบินที่ผ่านมา เราเคยพบเรื่องโรคระบาดมาหลายครั้ง แต่สำหรับครั้งนี้ ถือเป็นสถานการณ์การที่รุนแรงที่สุดคือหยุดการบินไป 100%

เราต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะมีข้อจำกัด ทั้งด้านกฎระเบียบด้านการบิน เศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข เมื่อไหร่ที่เครื่องบินหยุดบิน มีพนักงาน  ทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งต้องยอมรับว่าอาจมีการลดจำนวนลงบ้าง

แต่อย่างไรก็ตาม ใน อุตสาหกรรมการบิน ก็ยังต้องการคนอยู่ เพราะเมื่อถึงเวลาต้องใช้แล้ว เราต้องพร้อมบินเสมอ โดยเฉพาะบุคลากรการบินที่มีความสำคัญอย่างมาก ฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพนักงานของเรา เรามีการทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้พนักงาน work from home การเรียนออนไลน์ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมการบินยังสามารถเข้ามาได้ สำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องใน อุตสาหกรรมการบิน ยังถือเป็นอาชีพที่ยังมีความต้องการ จึงยังเป็นโอกาสสำหรับคนที่อยากเรียน เช่น นักบิน หากรักที่จะทำการบินแล้วก็ต้องไม่หยุดที่จะเดินตามความฝันต่อไปให้ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE