ดูหนังออนไลน์
Economics

ย้ำ! ‘เราไม่ทิ้งกัน’ โอนเงินวันสุดท้าย 30 ก.ย.นี้ ใครยังไม่ได้เช็คเลย!

เราไม่ทิ้งกัน เตรียมยุติการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ แนะผู้มีสิทธิ์ ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ด่วน!

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เคยแถลงข่าวไปแล้วว่า กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กับประชาชนเสร็จสิ้นแล้ว และ ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน แต่คงเหลือ ผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาบางส่วน ที่กระทรวงการคลัง ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจาก เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน เช่น ยังไม่มีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือ บัญชีปิด เป็นต้น

เราไม่ทิ้งกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ยังคงพยายามโอนเงินซ้ำ (Retry) อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ จนถึงปัจจุบัน โดยคงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจำนวนประมาณ 56,000 คน ซึ่งกระทรวงการคลัง จะดำเนินการโอนเงินซ้ำ (Retry) ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้อง กับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ดังนั้น สำหรับผู้มีสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ตรวจสอบว่า ท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่ โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือ คลิกที่นี่ ปุ่มสีเขียวเข้ม “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ”

ทั้งนี้ หากท่านอยู่ในกลุ่มดังกล่าว หรือท่านได้รับข้อความ SMS แจ้งว่า เป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จ ขอให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ ที่ท่านมีบัญชีอยู่ และ ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็ว ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อให้สามารถรับเงินโอนจากกระทรวงการคลัง ได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2563 กระทรวงการคลัง จะพิจารณาปิดโครงการ และ ยุติการโอนเงิน ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ เร่งดำเนินการ ผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วที่สุด

เราไม่ทิ้งกัน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (15 ก.ย.) ว่าที่ประชุม ครม. อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการ โครงการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รายละ 3,000 บาท จากเดือนกรกฎาคม 2563 ไปจนถึง สิ้นเดือนกันยายน 2563

ที่ผ่านมา ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวให้กับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบด้วย

1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ

3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 6,650,214 ราย วงเงินรวม 19,950.64 ล้านบาท คงเหลือ กลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้สำเร็จ จำนวน 22,771 ราย

แต่เนื่องจากผู้ได้รับสิทธิเสียชีวิต ในระหว่างการจ่ายเงิน (แต่ทายาทสามารถแจ้งขอรับสิทธิแทนได้) และ เกิดปัญหาเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ไม่มีบัญชีธนาคาร เป็นต้น ทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่สามารถดำเนินการโอนเงิน ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้ทันตามกำหนดเวลาเดิม

ที่ประชุม ครม. จึงมอบหมายให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานกับ กรมบัญชีกลาง ในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคาร ของกลุ่มเป้าหมาย โดยโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแทน ส่วนผู้มีสิทธิกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team