ดูหนังออนไลน์
General

‘อนุชา’ เร่งแก้ปัญหาความยากจน-ความหิวโหย

“อนุชา” เผยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกประเด็นแก้ไขปัญความยากจน และความหิวโหย เป็นปัญหาเร่งด่วน มั่นใจสามารถแก้ไขปัญหาได้ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) รวมถึงการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาความสำคัญของการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ โดยได้พิจารณาเรื่องความยากจน และความหิวโหยของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรก

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพยายามผลักดันเรื่องดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็จะดำเนินควบคู่ไปด้วย ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบและแผนงานดำเนินงานแก้ไขปัญความยากจน และความหิวโหยของประชาชนนั้น  เรื่องนี้ตนได้มีการหารือกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้มั่นใจว่าสามารถทำได้ ส่วนกรอบระยะเวลาดำเนินการนั้น คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่นาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight