General

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ โปรดเกล้าฯ อธิการบดี จุฬาฯ เชิญปริญญาบัตร มอบบัณฑิตป่วยมะเร็ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตรมอบให้นิสิตป่วยมะเร็งที่ไต ระยะสุดท้าย

ศ. บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชิญปริญญาบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุคโต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563 เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีโรคภัยเบียดเบียน ไม่สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ สร้างความปลาบปลื้มใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่นิสิต และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่ากรณีนี้ทราบว่าทาง คุณแม่ของ น.ส.อสมา ได้เขียนจดหมายไปถึงมหาวิทยาลัย ว่าบุตรสาวมีอาการป่วยหนัก เป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เนื่องจาก น.ส.อสมา พุคโต เป็นมะเร็งที่ไต ระยะสุดท้าย

เมื่อทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่อง จึงได้นำความเข้ากราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในครั้งแรก จะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเอง แต่นิสิตไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทรงมีรับสั่งให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตร มามอบให้นิสิตถึงบ้านพัก ที่จังหวัดปราจีนบุรี

แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมสถานที่ที่บ้าน นิสิตมีอาการชักเกร็ง หมดสติ และหยุดหายใจ เจ้าหน้าที่ต้องทำ CPR ไป 1-2 นาที จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่ออาการดีขึ้น จึงขอใช้สถานที่โรงพยาบาล ในการทำพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จสิ้น โดยในพิธีระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัญฑิตผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1และ 2 ตุลาคม 2563 เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

บัดนี้ ความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระมหากรุณาว่า น.ส. อสมา พุคโต สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2562 แต่มีโรคภัยเบียดเบียน ไม่สามารถมารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้

ด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่ง จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อธิการบดีพร้อมด้วยคณะมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตรต่อพระหัตถ์ เพื่อเชิญไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุคโต ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้น เป็นล้นเกล้าล้น กระหม่อม หาที่สุดมิได้

ในโอกาสนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า น.ส.อสมา พุคโต เป็นครุศาสตร์บัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศักดิ์และสิทธิ์ แห่งปริญญาทุกประการ ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2563 ศ. บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดี”

น.ส.อสมา ในชุดครุย ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่ได้ตั้งใจไว้พร้อมหน้าครอบครัว สร้างความปลาบปลื้มใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว พุคโต อย่างหาที่สุดมิได้  ขณะอยู่ในพิธีผู้ร่วมงานต่างตื้นตันใจ ที่ได้สานฝันให้ น.ส.อสมา เนื่องจากเป็นนิสิตที่เรียนดี มีความขยัน และกตัญญูต่อครอบครัวอย่างมาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI