PR News

3 ส.ส.เพชรบุรี ร่วมงาน’102 ปี หาดเจ้าสำราญ’

3 ส.ส.เพชรบุรี ร่วมเปิดงาน “102 ปี หาดเจ้าสำราญ” กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน และสร้างรายได้ ให้กับชุมชนหลังวิกฤติโควิด-19

นายกฤษณ์ แก้วอยู่ นายสาธิต อุ๋ยตระกูล และนายสุชาติ อุสาหะ 3 ส.ส. เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ ให้การต้อนรับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการเป็นประธานเปิดงาน 102 ปี หาดเจ้าสำราญ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงาน ณ บริเวณสวนภูมิทัศน์ชายทะเลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ งาน 102 ปี หาดเจ้าสำราญ จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “จากนั้น…ถึงวันนี้ 102 ปี หาดเจ้าสำราญ” จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับอำเภอเมืองเพชรบุรี และเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงพระราชทานนาม “หาดเจ้าสำราญ” นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน และสร้างรายได้ ให้กับชุมชนหลังวิกฤติโควิด-19

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight