Digital Economy

ฟรีไวไฟ ชุมชนเมือง นำร่อง ‘สำเพ็ง’ ติดอาวุธพ่อค้าแม่ค้าขายออนไลน์

ฟรีไวไฟ ชุมชนเมือง นำร่องปั้นสำเพ็ง ต้นแบบใช้แห่งแรก รมว.ดีอีเอส ลั่นขยายโครงการเพิ่มจาก 10 แห่ง เป็น 20 แห่ง พร้อมต่อยอดช่วยพ่อค้าแม่ค้า ขายออนไลน์

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” เร่งเครื่องโครงการ ฟรีไวไฟ ชุมชนเมือง โดยจะเริ่มจากสำเพ็ง เป็นโครงการนำร่อง พร้อมขยายจากเป้าหมาย 10 แห่ง เป็น 20 แห่ง โดยระบุว่า

ฟรีไวไฟ ชุมชนเมือง

“ผมได้มอบหมายให้ กสท โทรคมนาคม ทำโครงการติดตั้ง Free WiFi ชุมชนเมือง 10 แห่ง จะใช้งานได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ และทางทีโอทีก็จะร่วมด้วยอีก 10 แห่ง ทำให้โครงการ Free WiFi เพิ่มเป็น 20 แห่ง ด้วยความเร็ว 100/100 Mbps เป็นชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ 10 แห่ง และในต่างจังหวัด 10 แห่ง โครงการแรกทำที่สำเพ็ง อยู่ระหว่างประเมินว่าจะติดตั้ง Free WiFi กี่จุด ถึงจะเพียงพอต่อปริมาณความต้องการของคนในพื้นที่

หลักการเลือกพื้นที่เป้าหมาย จะเน้นที่ความต้องการ ของแต่ละชุมชน เช่น แหล่งค้าขายขนาดใหญ่ อาจเข้าไปติดตั้ง hi-speed WiFi กระจายไว้ 50 จุด ที่สำคัญจะให้หน่วยงานของกระทรวงดิจิทัลฯ เช่น กสท โทรคมนาคม หรือ สดช. เข้าไปอบรมการขายของออนไลน์ ปลดล็อกปัญหาขายสินค้าไม่ได้เพราะพิษโควิด-19 และเพิ่มโอกาสการขายสินค้าออนไลน์ โดยมีไปรษณีย์ไทย เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้า สนับสนุนส่วนลดค่าบริการให้แก่ผู้ค้า

ส่วนชุมชนเมืองในภูมิภาค บางพื้นที่ จะเน้นเพิ่มโอกาสด้านการศึกษา ให้เด็กสามารถเข้าถึง การเรียนออนไลน์ มุ่งสร้างอาชีพ ในบางพื้นที่ ซึ่งมีวัยแรงงาน ที่ต้องโยกย้ายกลับภูมิลำเนา เพราะตกงานจากโควิด-19 เมื่อมีการกระตุ้น ให้เกิดการค้าขายออนไลน์ในชุมชน คนกลุ่มนี้อาจปรับเปลี่ยนมาเป็นพนักงานส่งสินค้า หรือขายสินค้าภายในชุมชน”

สำหรับโครงการฟรีไวไฟ ชุมชนเมือง มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน ชุมชนและประชาชนทุกพื้นที่ ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงบริการภาครัฐ และใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และปรับวิถีการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ หรือ New Normal ตลอดจนเป็นการต่อยอด โครงข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะของประเทศ

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา แม้รัฐบาลจะลดการเข้าเทคโนโลยี ในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกแล้ว จากโครงการเน็ตประชารัฐหรือเน็ตชายขอบ แต่พบว่า ในเขตเมืองบางแห่ง ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทั้งจากศักยภาพการใช้จ่าย และในพื้นที่ที่เป็นจุดบอด

โครงการดัวกล่าว ได้จึงมอบหมายให้ บริษัท​ ก​สท​ โทรคมนาคม​ จำกัด (มหาชน)​ และบริษัท ทีโอที​ จำกัด (มหาชน)​ ทำโครงการนำร่อง ขยายจุดให้บริการฟรีไวไฟ ในชุมชนเมือง ด้วยความเร็วดาวน์โหลด/อัพโหลด 100/100 เมกะบิต 20 แห่ง แบ่งเป็น ชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ 10 จุด และในต่างจังหวัด 10 จุด ซึ่งคาดว่า จะสามารถเปิดให้ใช้งานในเดือนตุลาคม​ 2563

สำหรับการต่อยอดช่วยพ่อค้าแม่ค้า ขยายช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้นั้น จะเป็นการเปิดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ ​ผ่านแพลตฟอร์ม​ของไทย โดยอาจจะใช้แพลตฟอร์ม​ของบริษัท ไปรษณีย์​ไทย จำกัด (ปณท)​ ที่มีอยู่ เพื่อเป็นการสนับสนุน​การใช้แพลตฟอร์ม​ขายสินค้าออนไลน์ของไทยได้ทางหนึ่ง​

พร้อมกันนี้ อาจมีการจูงใจให้พ่อค้า​ แม่ค้า​ หันมาใช้แพลตฟอร์ม​ขายสินค้าออนไลน์ และใช้บริการของไปรษณีย์​มากขึ้น​ โดยลดค่าจัดส่งพัสดุ​ลงครึ่งหนึ่ง อีกทั้งช่วยเพิ่มรายได้ และสอนให้พ่อค้า​ แม่ค้าปรับตัวรับกับพฤติกรรม​ของผู้บริโภค ที่หันมาพึ่งพา​แพลตฟอร์ม​ออนไลน์​มากขึ้น

ในส่วนของการควบรวมกิจการระหว่าง กสท โทรคมนาคม หรือ แคท กับ ทีโอที นั้น คาดว่าจะเห็นความร่วมมือกัน อย่างเป็นรูปธรรม​ตามมติคณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ ที่ต้องแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งจะทำให้เครือข่ายเข้มแข็ง​ และในอนาคต​อาจมีการพัฒนา​ระบบการปกป้องข้อมูล ระบบการอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์ม​ที่เป็นประโยชน์​ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team