Politics

ว่อนเน็ต! เอกสารหลุด ผู้ว่าฯ ชลบุรี เรียกประชุมสกัดม็อบนักศึกษา

ว่อนเน็ต! เอกสารคำสั่งด่วนที่สุด ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรียกประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ 15 กันยายนนี้  เพื่อวางแนวทางสกัดการเข้าร่วมชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา โดยระบุว่า มีพฤติกรรมส่อล้มล้างสถาบัน 

เฟซบุ๊กเพจ CSI LA เผยแพร่เอกสารคำสั่ง “ด่วนที่สุด” ลงนามท้ายประกาศโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรียกประชุม ศึกษาธิการจังหวัด  อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ในวันที่ 15 กันยายนนี้ โดยระบุว่า เพื่อหารือถึงเรื่องการชุมนุมของนักศึกษา และประชาชน

เอกสารฉบับดังกล่าว อ้างถึง คำสั่งจากกระทรวงมหาดไทย ที่ให้พิจารณาดำเนินการตามข้อหารือของนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ที่เกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีบุคคลที่เข้าร่วมบางกลุ่ม มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาทิ การล้มล้างสถาบัน และการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112

ดังนั้น จึงเรียกประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางรับมือหากมีการชุมนุมของนิสิต และนักศึกษา รวมถึง วางมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดจากการชุมนุมประท้วงด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team