General

‘วราวุธ’ เปิดประชุม ‘ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน’ เร่งแก้ปัญหาชาวสุพรรณ

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

วันนี้ (12 ก.ย. ) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ ประเด็นปัญหา รวมทั้งกําหนดแนวทาง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายประภัส โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทธ สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ในที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์ ปัญหา เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เรื่องโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เรื่องการว่างงาน เรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ นายวราวุธ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ​ที่ได้รับความเดือดร้อน  และฝากให้ประชาชนตระหนัก ถึงเรื่องความสำคัญของการปลูกป่าอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI