Digital Economy

ส่องเทรนด์โลก กับการพัฒนา ‘ระบบยืนยันตัวตน’ บนโลกดิจิทัล

“Privacy or Security” เป็นที่ถกเถียงกันระหว่าง “ความเป็นส่วนตัว” กับ “ความปลอดภัย” อะไรสำคัญกว่ากัน ทำให้ ระบบยืนยันตัวตน เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อความปลอดภัย

การเกิดขึ้นของข้อมูลต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถนำเสนอข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ และนำไปสู่ การสร้างความเกลียดชังในสังคม ผ่านการสร้างความเกลียดชัง บนโลกอินเทอร์เน็ต (Hate Speech) หรือข่าวปลอม (Fake News) และการปลอมแปลงตัวตนบนโลกออนไลน์ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้ ระบบยืนยันตัวตน ถูกนำมาใช้เพื่อเพื่อแก้ปัญหา

ระบบยืนยันตัวตน

ปัจจุบัน เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายฝ่าย ต้องหาทางออกเพื่อให้ทั้งความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว สามารถไปต่อได้แบบสมดุล

หลายประเทศ พยายามที่จะสร้างความปลอดภัย ในโลกออนไลน์ ทั้งการควบคุมการไหลเข้าออกของข้อมูล ผ่านระบบ Single Gateway หรือ การสร้างเทคโนโลยีคัดกรองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet Filter) หรือ การสร้างระบบยืนยันตัวตน (Verified Account) ที่จะเป็นการยืนยันตัวบุคคล หรือองค์กร ที่ติดต่อผู้ใช้บริการ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งอีเมล และโซเชียลมีเดีย

ระบบยืนยันตัวบุคคล (Verified Account) ถือเป็นระบบสำคัญ ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับบุคคล องค์กร หรือบริษัท ที่ติดต่อไปยังบุคคลต่าง ๆ เพื่อยืนยันได้ว่า บุคคลหรือองค์กร ที่ติดต่อไปนั้น มีตัวตนอยู่จริง ข้อมูลที่เสนอผ่านแอคเคาท์ดังกล่าว ได้รับการรับรองว่าเป็นความจริง และหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ก็จะมีผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การยืนยันตัวตน หรือ Verified Account เป็นสิ่งที่รัฐบาลหลายประเทศ สร้างเพื่อ ความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล บางประเทศมีการจัดตั้ง หรือให้อำนาจหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านการรับรองข้อมูล และยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์ ของบุคคลและองค์กร ผ่านหน่วยงานความมั่นคงดิจิทัลของรัฐ หรือเอกชน ที่ได้รับการรับรอง

นอกจากนี้หลายประเทศ เลือกใช้โครงข่าย การติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์ ที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ พัฒนาบริการการรับรองตัวตนในโลกออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องตามข้อปฏิบัติ ของสหภาพสากลไปรษณีย์ หรือ UPU สู่การยืนยันตัวตน (Verified Account) ในโลกออนไลน์ ปัจจุบันมีการรับรองข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ที่นิยมทำกันทั่วโลก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการขับขี่และระบบขนส่ง

เป็นการแสดงข้อมูลเชื่อมโยง ระหว่างตัวบุคคล กับบันทึกประวัติการขับขี่ การใช้ใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศออนไลน์ ผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือ ระบบออนไลน์ ที่จะสามารถใช้แทนเอกสารจริงได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระบบยืนยันตัวตน

  • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ระบบสวัสดิการของรัฐ และธุรกิจ

ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของแต่ละบุคคล ที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ข้อมูลเงินบำนาญออนไลน์ ข้อมูลรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออนไลน์ เป็นต้น ข้อมูลที่แสดงผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เกี่ยวข้องกับรายละเอียดส่วนบุคคล ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล

  • เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและภาษี

ข้อมูลรับรองเครดิตออนไลน์ ข้อมูลรับรองการชำระภาษี ตามกฎหมายออนไลน์ ข้อมูลรับรองเงินได้ส่วนบุคคล ของบริษัทหรือหน่วยงานส่งให้บุคลากรออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเงินส่วนบุคคล ที่จะถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สามารถรับรองความถูกต้องได้ตามกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษ การไปรษณีย์อังกฤษ หรือ Royal Mail Group ถือเป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับรอง และยืนยันข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล ที่นอกเหนือจากงานบริการด้านการสื่อสาร และการขนส่งพัสดุสิ่งของ โดยได้ให้บริการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตการขับขี่ เอกสารทางการเงินและภาษี รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างครบวงจร จากความพร้อมในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล ที่ครอบคลุมและครบวงจร ด้วยจุดแข็งการมีเครือข่ายทั่วประเทศ

สำหรับการพัฒนาระบบยืนยันตัวตน ในประเทศไทย จำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุม และเข้าถึงประชาชน ทั่วประเทศ เพื่อสร้าง ความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล

ในเร็ว ๆ นี้ คนไทยน่าจะได้เห็นการนำระบบดังกล่าว มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการเอกสารสำคัญ ผ่านการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ควบคู่กับระบบยืนยันตัวตน หรือ Verified Account ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการรับหรือส่งเอกสารสำคัญ

ที่สำคัญคือ จะเป็นทางออกที่ดี ของการพัฒนา สร้างความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล ของสังคมไทย อย่างยั่งยืนในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team