ดูหนังออนไลน์
Business

คนมีรายได้ประจำ-อาชีพอิสระยิ้มได้! ออมสิน จัดให้ ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก อุ้ม คนมีรายได้ประจำ-อาชีพอิสระ ออมสิน ปล่อยกู้ไม่เกิน 5 หมื่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้ปรับปรุงการดำเนิน โครงการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) วงเงิน 20,000 ล้านบาท ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้เปิดตัว “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ขึ้น

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการปล่อยกู้วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563 ซึ่งอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1,012 ล้านบาท และยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบาท จึงให้ปรับปรุง แนวทางช่วยเหลือแก่ประชาชน ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และครอบคลุมประชาชน ผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม

ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงการดำเนินโครงการ ด้วยการจัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน โดยผู้สนใจ สามารถลงทะเบียน ยื่นขอสินเชื่อ ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับสินเชื่อประเภทนี้ ต้องการช่วยเหลือบุคคล ที่มีอาชีพค้าขาย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงหรือขาดรายได้

ทั้งนี้ จะเป็นสินเชื่อเพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน หมุนเวียนในกิจการ ให้วงเงินกู้สูงสุด รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกันเงินกู้ อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรกอีกด้วย

นายวิทัย กล่าวว่า การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ยังคงส่งผล ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนที่มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ ธนาคารออมสินจึงหวังว่า สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ ธนาคารออมสิน เร่งดำเนินการครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่เดือดร้อนลงได้ไม่มากก็น้อย

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ ที่ยังได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยขยายเวลาการเปิดให้พักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยอัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

สำหรับผู้ประสงค์จะออกจากมาตรการพักชำระหนี้ สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก เริ่มตั้งแต่ 9 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

พร้อมกันนี้ ได้เปิดทางเลือกให้ลูกค้า ที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ และต้องการออกจากมาตรการ สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับแผนการชำระหนี้ 3 ทางเลือก ประกอบด้วย

แผนที่ 1 พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวน 100% จากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม

แผนที่ 2 ชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวน 100% และเงินต้น 50%

แผนที่ 3 ชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ หรือ สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม โดยเมื่อแจ้งแผนการชำระหนี้ผ่าน MyMo แล้ว จะมีผลในวันถัดไปทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT