ดูหนังออนไลน์
Politics

ไม่สนใจ! ‘เพนกวิน’ เมินคำสั่ง ‘ธรรมศาสตร์’ ห้ามใช้สถานที่ ยัน จัดชุมนุมที่เดิม

“เพนกวิน” ไม่สนใจคำสั่ง “ธรรมศาสตร์” ห้ามใช้สถานที่จัดชุมนุม ลั่น เดินหน้าจัดชุมนุมที่เดิม 

จากกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ออกแถลงการณ์ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2563 เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มีการประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองนั้น

ล่าสุด นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน แกนนำกลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพจ “เพนกวิน – พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak”  ประกาศเดินหน้าจัดการชุมนุมวันที่ 19 กันยายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เหมือนเดิม โดยระบุว่า

“ถึงแม้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการชุมนุม เราก็จะจัดการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์กันต่อไป เพราะธรรมศาสตร์เป็นของประชาชน ไม่ใช่ของขี้ข้ารับใช้เผด็จการไม่กี่คน”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ในวันนี้ ถึงเรื่องการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2563 โดยระบุว่า 

ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุม ได้มีการแถลงข่าว ถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วนั้น

เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563  ซึ่งกำหนดแนวทาง เพื่อใช้กับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่ม ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อให้การใช้ประกาศนี้ เป็นไปโดยเสมอภาค สำหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง

สำหรับแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุม ทางการเมือง ของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ระบุไว้ว่า

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง ภายใต้สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) วันที่ 1 กันยายน 2563 จึงเห็นควรกำหนดแนวทางของมหาวิทยาลัย ในการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

1.หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษา ในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ ในขอบเขตของกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ

2. การจัดชุมนุมทางการมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาผู้จัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย

ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหา และวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team